Nejednou jsme naše stanovisko prezentovali – a objevilo se ve stručné podobě dokonce i v tomto deníku. Nechci nyní polemizovat s panem ing. Matunou o tom, zda má pravdu jím zastávaná koncepce „ochrany Brd“, nebo ta naše. Považuji však za povzbudivé, že patrně i SOPR, nebo jeho předseda, dospěli k názoru, že by bylo dobré v této věci především vyslechnout odborníky (což se bohužel ještě nestalo) – a teprve poté se pak rozhodovat na základě relevantních informací a nikoli pod vlivem nejrůznějších zájmů a emocemi vyvolaných přání. Takový postup před časem navrhlo i naše sdružení a některá média jej dokonce i uveřejnila.

Dovolím si však zde malou polemiku s některými tvrzeními, uvedenými v rozhovoru s předsedou SOPR.

Pan předseda zmiňuje, že CHKO zasáhne masovým rozvojem turistiky okolní obce – a obává se, že ty na to nejsou připravené. I my se domníváme, že vznik CHKO by přinesl významný nárůst turistiky v regionu – a považujeme něco takového za jednoznačné pozitivum, které může zlepšit zdejší ekonomické poměry. Mj. i proto také považujeme CHKO za krok správným směrem. Je také pravda, že infrastruktura obcí kolem Brd prozatím s turistickým ruchem nijak nepočítá a obce doposud nejsou prakticky schopny nabídnout a poskytovat turistům služby, na jaké jsou zvyklí z jiných (v tomto směru mnohem rozvinutějších) oblastech. To však snad neznamená, že bychom měli turistům zavírat dveře a bránit jim v návštěvě Brd, ale spíše hledat cesty, jak právě v obcích pro ně vytvořit „přátelštější“ prostředí, které nakonec jejich obyvatelům přinese užitek. Nehledejme stále důvody, proč něco nejde a nepůjde, ale hledejme cesty, jak něčeho dosáhnout. Ony existují, chce to jen chtít.

Dále je v článku (v kontextu s výše zmíněným tvrzením poněkud nelogicky) dovozováno, že tím, že jsou Brdy ve středu Čech, že tady nikdo nebude trávit dovolenou a návštěvy se omezí na jediný den pobytu (a že tím vlastně ta turistika ani žádné výhody nepřinese). Dovolím si nesouhlasit. Mohu mj. přispět i svou vlastní zkušeností přímo odtud. Krátce po roce 2000 provedlo několik cestovních kanceláří šetření, směrované k potencionálnímu zájmu klientů o rekreaci v oblasti Středních Brd – i s vědomím toho, že v té době se jednalo o zcela uzavřený a (oficiálně) nepřístupný vojenský prostor. Byla sem dokonce zorganizována řada houbařských zájezdů (možná, že někteří místní podnikatelé, kteří těmto zájezdům zajišťovali stravování, si na ně vzpomenou). Byl zaznamenán mimořádný zájem o Brdy – a bohužel také velké zklamání klientů, že v obcích v okolí Brd nelze nalézt vhodné služby, které by umožnily i vícedenní pobyt. (Nedostatečná ubytovací kapacita, neschopnost zajistit stravování aspoň formou polopenzí, zcela nevyhovující dopravní spojení z Příbrami do obcí kolem Brd především o víkendech atd.). Zájem o vícedenní pobyty byl zaznamenáván především mezi seniory a také rodinami s malými dětmi. To ostatně koresponduje i s faktem, že Brdy nenabízejí žádnou adrenalinovou zábavu. Zájemci o pobyty současně věděli, že území VÚB je oficiálně nepřístupné a že vstup na ně je spojen i s rizikem možného postihu.

Nemohu proto v žádném případě potvrdit tvrzení, že „pokusy o kombinaci návštěvy Brd a dalších zajímavostí tady byly v nedávné minulosti a zjistilo se, že poptávka prostě není“. Nevím, z jakých zdrojů a informací pan Matuna čerpá, mé informace jsou zcela opačné. Poptávka byla (a je), ale prozatím chybí nejen samotná nabídka, ale především systematicky koordinovaný přístup k turistice ze strany obcí a jejich uskupení. Obávám se, že v tomto bodě se pan ing. Matuna velmi hluboce mýlí.

Rád bych jen v této souvislosti připomněl dva příklady: 1) CHKO Český kras je ještě mnohem více ve středu Čech než Brdy – a určitě si nemůže stěžovat na nízkou návštěvnost, nebo na to, že se tam turisté nestravují a neubytovávají. (Na rozdíl od našeho regionu tam ale ta nabídka skutečně je). 2) Obec Dobřív na západním svahu Brd vytvořila pro turisty zajímavou nabídku – a je asi doposud jedinou lokalitou v této oblasti, která je velmi hojně turisty navštěvována. Když to jde tam, proč by to nemohlo jít i třeba v Jincích (které mají mnohem lepší předpoklady), ve Strašicích, v Bohutíně, Obecnici, Příbrami, Lázu nebo v Zaječově?

Závěrem bych rád ovšem konstatoval, že s potěšením registruji na straně Svazku obcí Podbrdského regionu odklon od tvrdě nekompromisních (a nepromyšlených) požadavků a názorů a ochotu vyslechnout také odborníky – a snad i podle jejich doporučení potom vážit další kroky. V tom bych rád Svazku popřál mnoho úspěchů.

Pavel Čámský, BRDY-Res publica,o.s.