Česká republika, malá, hustě zalidněná země uprostřed hustě zalidněné Evropy, je opět po zhruba 18 letech, ohrožena těžbou zlata, nikoliv takzvaným rýžováním, ale kyanidovým loužením. 

Těžaři opět ohrožují Českou republiku!

Není to poprvé. Již 30. září 1994 vypsal Karel Dyba, tehdejší ministr hospodářství, takzvané „výběrové řízení" na průzkum zlata v České republice, jehož cílem bylo získání soukromých investorů geologických prací na průzkum zlatých ložisek v celé republice. Nechápu, proč vypsal Karel Dyba nabídkové řízení na průzkum zlata v ČR v září 1995, když Český geologický ústav ukončil průzkum ložisek zlata v českém masivu teprve v roce 1991. Předmětem nabídky k těžbě zlata bylo celé území ČR. A účastníkem tohoto řízení se mohl stát každý, kdo prokázal zaplacení účastnického poplatku ve výši 40 tisíc korun, nebo 1. 380 USD na účet č. 63934 – 011/100 u Komerční banky Praha 1, a to od 17.1. do 31.3. 1994, od 9 do 14 hod.

Zajímavé na tom všem byla maličkost, že byl dříve otevřen účet (aniž by bylo určeno k čemu), přístup k němu a určena výše poplatku, a teprve za půl roku bylo vypsáno výběrové řízení.

Pan ministr Dyba se činil, povolil hledání zlata na 19 místech ČR – ohrozil těžbou zlata pomocí kyanidového loužení 87 měst a obcí v ČR. Čili ministr hospodářství ohrozil malou Českou republiku, která činí asi 1 procento Austrálie a 0.7 procenta Kanady, těžbou zlata pomocí kyanidového loužení a považoval to za samozřejmost. Poskytl časopisu Ekonom (týdeníku HN č.43) v listopadu 1995 rozhovor, kde se vyjádřil v tom smyslu, že „těžbu zlata musíme chápat jako jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost"!, a že těžba neznamená přínos pro stát (5 procent), ale hlavně pro konkrétní obyvatele, kteří žijí v dotčené oblasti!

Jak vypadá dotčená oblast, kde se těží zlato pomocí kyanidového loužení? Přírodní prostřední vypadá jako pustina. Zbudou mohutné hromady odpadu. Pokud se kyanidová nádrž protrhne, dostane se odpad všude a nastane destrukce krajiny ve velkém.

Čechy nad zlato

Protože tyto informace starostové tehdy ohrožených měst a obcí znali, bránili se. Bránili se i lidé po celé republice. Psali petice a starostové podpořeni velkým odporem lidí založili Sdružení měst a obcí s názvem Čechy nad zlato. A před těmi 18 lety se tady nakonec zlato netěžilo! Ale nyní, po zhruba 18 letech začali těžaři znovu řinčet svými těžebními nástroji, za velké podpory ministra průmyslu pana Kuby, který se domnívá, že pomocí vytěženého zlata (zcela pomíjí, že způsob těžby kyanidem se rovná likvidace ČR), se podaří prodat za 400 miliard a tím zcela zlikvidovat finanční krizi v České republice.

Nejsme pane ministře Kubo, rozvojová země, ač Vy možná máte ten dojem. A domnívám se, že tento Váš pokus o těžbu zlata pomocí kyanidového loužení je cosi podobného pokusu o obecné ohrožení.

A ve svém důsledku zneužití pravomoci veřejného činitele.

Marie Dubanová, sdružení Čechy nad zlato