Pan doktor R. Nwelati nyní na stránkách novin obhajuje prodej středočeských nemocnic, neboli dobrý byznys jeho spolustraníků z ODS.

Dovolím si připomenout, že prodejní cena středočeských nemocnic byla jen zlomkem nejen jejich tržní hodnoty, ale dokonce o několik řádů nižší, než byla cena účetní. Při prodeji navíc exhejtman Bendl v žádném případě nezohledňoval fakt, že je v ceně obsažen kvalitní a kvalifikovaný personál, který je vybaven svým know-how a léty praxe. Dále prodejní cena nezohledňovala smluvní závazky ke zdravotním pojišťovnám (ZP). Tyto závazky sice na první pohled nutily nemocnice provádět zdravotní péči, ale zároveň jim finančně zaručovaly obraty ve stovkách milionů korun ročně.

Argument uváděný Bendlovým souputníkem R. Nwelatim, že soukromé nemocnice správně fungují, je pravdivý jen částečně, neboť vůbec neříká, za jakých podmínek se tak děje.

Příkladem uváděná hořovická nemocnice má nyní podstatně vyšší základní individuální sazbu. To znamená, že za stejný zdravotnický výkon dostane nyní po privatizaci od zdravotních pojišťoven více peněz. Rovněž má dále nasmlouvány podstatně vyšší počty výkonů, a to zejména těch ekonomicky výhodnějších. Můžeme se jen domnívat, že tyto nadstandardní vztahy zejména k zdravotním pojišťovnám plynou z historického stavu a ne z neznámých majetkoprávních vztahů akciových společností na doručitele.

Příkladem z opačného konce, neboli špatně privatizované nemocnice, je ta v Brandýse nad Labem. Úpadek brandýské nemocnice nezavinil exhejtman David Rath. Kromě jiného úpadek způsobil postupný kolaps vztahů k zdravotním pojišťovnám. Pan Dr. Nwelati se mýlí možná vědomě. Moc dobře totiž ví, že rozšíření nebo zřízení nové péče v nemocnicích, například neonatologie či onkologie, ke kterému došlo v Hořovicích, nebo rehabilitace v Berouně, je závislá především na dohodě se ZP. A zejména pak se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Přitom je všeobecně známo, že právě VZP jinde odmítá nasmlouvat či rozšířit jakoukoli zdravotní službu.

Například Oblastní nemocnice v Příbrami opakovaně žádala o rozšíření počtu lůžek v léčebně dlouhodobé péče (LDN), ošetřovatelské péče a akutních rehabilitačních lůžek. Opakovaně jsme byli odmítnuti. Opět se mohu jen domnívat, co se ukrývá za touto disproporcí.

I třetí teze pana R. Nwelatiho o pěti vynikajících nemocnicích je pravdivá jen z malé část. Vedení Středočeského kraje v čele s Petrem Bendlem v roce 2007 prodalo nejen některé nemocnice, ale také zároveň dlouhodobě pronajalo některé důležité a výdělečné provozy v ostatních krajských nemocnicích. Jedná se například o dialýzy, magnetickou rezonanci nebo o radioinvazivní obory. Fakt, že tyto lukrativní a vysoce výnosné činnosti nyní musí středočeské krajské nemocnice nakupovat, je významně ekonomicky zatěžuje.

Jistě, pro pacienty a pro personál je celkem jedno, kde a kým je tato zdravotní služba provedena. Bohužel ale tato vyžádaná péče je přeúčtována k tíži krajské nemocnice.

Nezpochybnitelný zisk těchto soukromníků je nezpochybnitelnou ztrátou nemocnice v majetku Středočeského kraje. I tady se zbývá jen ptát, proč se středočeská ODS v čele s exhejtmanem Bendlem zbavila lukrativních a výnosných činností ve „svých" nemocnicích ve prospěch soukromých podnikatelů.

Na závěr zamyšlení nad lepším zdravotnictvím. Zdravotnictví je buď dobré nebo špatné. Iluze je, když o tom, zda je zdravotní péče dobrá nebo špatná, podle pana Nwelatiho rozhoduje forma vlastnictví. Neboli soukromé proti veřejnému.

Realita je taková, že o kvalitě zdravotní péče rozhoduje především množství peněz, které do zdravotnictví přichází. Faktem je, že řešení rovnice, jak dál postupovat ve zdravotnické péči v České republice je neuvěřitelně složité. Do řešení vstupují nejen vlivy ekonomické, politické, vlastnické, odborné, personálně-odborářské a vzdělávací, ale především také zájmy elementární části společnosti, to jsou zájmy pacientů.

Na rozdíl od pana Nwelatiho se domnívám, že není třeba měnit priority v motivaci a v rozvoji středočeského zdravotnictví. Je třeba udržet současný trend modernizace zdravotnických zařízení v majetku kraje, jako se tak dělo pod vedením ČSSD. A především je nyní čas s nezbytnou podporou zdravotních pojišťoven naše krajské zdravotnictví zefektivnit.

Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram