Otevřený dopis starostovi, místostarostovi Černému a vedení Knihovny Jana Drdy Příbram

 

Vážený pane starosto, 

vážený pane místostarosto,

vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás touto cestou se žádostí o veřejnou diskuzi k současné situaci v Knihovně Jana Drdy Příbram a o tom, co k ní vedlo. Situace v knihovně mnohé z nás velmi znepokojuje. A protože jde o veřejnou službu placenou z peněz daňových poplatníků, bylo by nanejvýš vhodné, aby se v této situaci udělalo konečně jasno. Předpokládáme, že o totéž jde i Vám.

Laická i odborná příbramská veřejnost by s Vámi ráda prodiskutovala především tyto otázky:

1. Jaká je současná odborná koncepce knihovny a její metodické vedení?

2. Jaké byly okolnosti řízení knihovny panem místostarostou Černým, kdy byl řízením knihovny pověřen a proč toto provizorium trvalo rok a půl?

3. Jaké byly okolnosti výběrového řízení na nového ředitele, které proběhlo na jaře 2011, zejména to, z kolika uchazečů se vybíralo, jaké bylo jejich vzdělání, manažerské a odborné zkušenosti a jak samotné výběrové řízení probíhalo?

4. Zda a event. proč zřizovatel zasahoval (zasahuje) do kompetencí nového ředitele, zejména v personálních otázkách?

5. Jaká je současná personální politika vedení Knihovny Jana Drdy Příbram?

6. Jak v obecnější rovině radnice zasahuje do vnitřních záležitostí organizací s právní subjektivitou jí zřizovaných a jakou vizitku našemu městu dělá radnice svým stylem správy věcí veřejných?

Navrhujeme, aby se setkání uskutečnilo v úterý 27. března 2012 od 16.30 v aule Základní školy Jiráskovy sady Příbram. Jsme samozřejmě připraveni akceptovat jiný termín v případě, že by Vám tento ze zásadních důvodů nevyhovoval. Doufáme, že se naše žádost o diskuzi s Vámi setká se stejnou vstřícností s jakou reagoval pan starosta na podobnou žádost ze strany příbramských podnikatelů.

 

S pozdravem                za Klub přátel příbramské knihovny  Mgr. Jaroslava Davidová

                                                         Mgr. Radka Balíková

                                                         kontakt: klub.kjd@seznam.cz                                                                                               

 

V Příbrami 27.února 2012

Otevřený dopis svým podpisem podpořili: Ing. Miloš Fryš, Jana Valterová, Mgr. Václav Trantina, Bc. Lucie

Falcníková, Ondřej Falcník, Ing. Pavel Komrska,  Olga Komrsková,  PhDr. Miluše Košťálová,  Ing. Jana

Vondráčková, Klára Raušerová, Mgr. Petr David,  JUDr. Jana Valterová, Mgr. Jiří Paul, Miloslava

Schneiderová, Ing. Petra Prokšová, Ing. Ivana Rozmajzlová, Markéta Machutová, Aleš Mertlík, PharmDr.

Kateřina Mertlíková,  Mgr. et Mgr. Kateřina Ptáčková,  Mgr. Lucie Albrechtová, Bc. Monika Ciklerová,

Mgr. Vladimír Herák, Ing. Jiří Holý,  Zuzana Šrajnová, Ivana Balíková,  Mgr. Petr Albrecht, Mgr. Petr

Brůček PhD, Ing. Ivana Stehlíková, Ing. Václav Benda, Jindřich Sova, Mgr. Václava Čápová, Ing. Markéta

Klemšová,  Mgr. Ivana Hanzíková, Bc. Adéla Jakšová, Ing. Jan Klemš, Bc. Marie Sirotková, Markéta

Stejskalová, Ing. Mgr. Jan Cikler, Mgr. Josef Vacek, Mgr. Jana Suková, Ing. Václav Nový, Martin Šálek, Ing.

František Dohnal, Věra Kurešová, Věra Černá,  Ing. Jana Barešová,  Jiří Kugler, Rudolf Smetana, Jana

Holá, Zdena Šímová, Edita Vaníčková Makosová, Ing. arch. Dominika Šmatláková Vranovičová, Mgr.

Daniel Kříž, Tomáš Stibůrek, Ing. Jana Načeradská, Ing. Vratislav Balík