Praha – Společnost Mediterra, provozovatel nemocnice v Sedlčanech, ujišťuje pacienty, že přechodem na režim tzv. jednodenní chirurgie není ohrožena kvalita zdravotní péče ani provoz nemocnice. Naší snahou je provozovat bezpečnou nemocnici, která provádí výkony přiměřené své velikosti a dosažitelnosti specialistů v jednotlivých oborech.

„Podmínkou pro poskytování jednodenní chirurgické péče je odpovídající technické vybavení a dostatečně zkušení lékaři. Oboje máme. Akutní pacienty ošetřit samozřejmě neodmítneme, i nadále jsme zavázáni k tomu, abychom disponovali zázemím operačních sálů a lůžek," říká Dagmar Dvořáková ředitelka komunikace společnosti Mediterra a dodává: „Pro složitější zákroky, které vyžadují trvalou dostupnost řady konsiliárních specialistů, dosažitelnost lůžkové intenzivní a resuscitační péče a špičkovou diagnostickou technologii s nepřetržitým provozem, jsme zavázání předpisem zajistit další péči ze strany vyššího chirurgického zařízení. Garantujeme tak, že o pacienty je za každých okolností postaráno."

Jednodenní chirurgie je moderním postupem léčby, který zkracuje délku hospitalizace pacientů. Umožňuje jim tak, aby čas pooperační rekonvalescence trávili v domácím prostředí v péči svých blízkých. Operace jsou prováděny laparoskopickou či klasickou technikou. Výkony jsou plánované a zahrnují například operace žlučníku, slepého střeva, kýly, křečových žil či hemoroidů. Jednodenní chirurgie neznamená hospitalizaci pouze jeden den. Pokud to zákrok, onemocnění či stav pacienta vyžadují, je hospitalizace delší.

Společnost Mediterra bude zástupcům města Sedlčany nápomocna s objasněním jakýchkoliv informací týkajících se chodu sedlčanské nemocnice. Věříme, že i jim jde o naplnění stejného cíle, kterým je především bezpečnost pacientů a maximální kvalita poskytované péče.

Lucie Prachmanová