V poslední době se vedení příbramské radnice a městské knihovny dostalo pod  tlak ohledně personálního obsazení knihovny. V podstatě jde podle názoru kritiků o neprůhledné výběrové řízení a o odbornou neschopnost zejména ředitele Mgr. Pavla Kabíčka a jeho zástupce Mgr. Václava Chvála mladšího. Terčem kritiky je i samotný místostarosta pan Václav Černý. Dalším bodem kritiky je také údajná neprůhledná personální politika – viz výměna účetního knihovny. Z celé kampaně není patrné, co se vlastně děje v knihovně špatného, jediné co je patrné, je zvrátit stav na vedoucích funkcí. A to za každou cenu.

   Z tohoto důvodu například „demokratická strana“ SOS Příbram podporuje spravedlivý boj některých zaměstnankyň knihovny a pranýřuje výše uvedené hlava nehlava. V jejich letácích se to urážkami jenom hemží, je to samý hasič, kurýr, veterinář a podobně. Tím vlastně urážejí tyto profese v širším slova smyslu. V každém článku dávají prostor anonymům, které urážkami také nešetří a nelítostně sejmou každého, kdo by měl jiný názor. V případě pana Kabíčka je navíc obdivu hodné, že ho pravděpodobně v životě neviděli a nikdy s ním nekomunikovali, neznají ho, nemají s ním prostě žádnou zkušenost. Člověk by si myslel, že strana, která se chce podílet na vedení města a usiluje o vstup do zastupitelstva, má odpovídající úroveň. Opak je ale pravdou. Jejich stránky a činnost spíše připomínají ilegální extremistickou organizaci, v lepším případě zpravodajce Rudého práva z 50. let minulého století.

   V čem je tedy problém? Problém je velmi jednoduchý. Celé je to založeno na tom, že knihovnu neovládly letité zaměstnankyně knihovny. Ty to prostě nerozdýchaly a pustily se do spravedlivého boje proti všemu, co jim stojí v cestě. Chudák pan Kabíček (snad mi to slovo odpustí) se dostal na černou listinu a ještě ani nevěděl, že se stal ředitelem městské knihovny. Paní Čížková ho v předstihu stačila řádně prolustrovat u jeho bývalého zaměstnavatele. Výsledkem byla nedůvěra zaměstnavatele, řádná výpovědní lhůta bez možnosti předčasného ukončení poměru. Co je ale horší, nastoupil doslova do jámy lvové, protože už měl nachystán „program“.

   Upřímně řečeno, pana Kabíčka obdivuju, že to vše zatím přestál s velkým nadhledem a nezabývá se hrubými urážkami, které jsou na podání trestního oznámení. Urážkami od lidí, kteří ho neznají a nesahají mu ani po kotníky. Urážkami od najatých žoldáků.

   Řadu zaměstnankyň knihovny, které za celým problémem stojí, také obdivuji. V praxi dokazují, že některé ženy jsou prostě nezdolné a těžko se vzdávají vysněného cíle. Celý problém začal už za života Václava Chvála, kdy se hysterie kolem knihovny začala datovat. Vím moc dobře, že měl v podstatě stejné problémy jako pan Kabíček. Po jeho smrti ale nastal problém, nikdo z okruhu paní Čížkové se nestal ředitelem knihovny. Otázkou je, co by následovalo, kdyby došlo na jejich vysněný vzorec. Paní Čížková ředitelka, paní Fojtová její zástupkyně, paní Balíková vedoucí oddělení  +  tučný rozpočet od zřizovatele s dodatkem – dělejte si, co chcete, my Vás budeme s Vaším dovolením financovat. No co by se asi stalo, pravděpodobně by se postupně vyřídily mezi sebou, tak jak to funguje už po staletí.

   Vše výše uvedené se dá vcelku pochopit. Dneska je pro určitý typ lidí dobrá doba. Stačí si založit nějaké sdružení, webové stránky, nastavit síť konfidentů a udavačů, nechat si předat zkušenosti od svých blízkých, zaštítit se několika věrnými a představení může začít. Máme demokracii, tudíž si každý může dělat co chce že. Co však naprosto nechápu, je dopis Klubu přátel knihovny (nevím kdy vznikl), který zaštítili některé známé příbramské osobnosti a který mě inspiroval k mé úvaze. V klubu se to samozřejmě hemží členy a příznivci SOS Příbram, VV Příbram a jiných menšinových stran, pro které je knihovna pouze dobrá záminka pro pranýřování radnice. To vše je ale naprosto nepodstatné. Děsí mě však jména občanů, které znám osobně a kterých si vážím, jako je pan Vacek, pan Herák, paní Suková, pan Cikler, pan Trantina. Většina těchto lidí ví, že Venca Chvál byl skvělý člověk, ale špatný ekonom. Měl velké srdce, ale byl špatným prorokem. Jeho vydavatelská činnost v rámci knihovny prostě nefungovala. Vydával krásné knihy s velkým nákladem v době, kdy byl problém knihy prodat. Také byla výroba knih příliš drahá a tudíž i knihy byly drahé. Vydával je za peníze z rozpočtu knihovny, s tichým souhlasem jak vedoucích zaměstnanců knihovny, tak uvedených občanů, kterých si vážím. Problematická vydavatelská činnost knihovny byla veřejným tajemstvím. Proto se Vás ptám, moralisti, když Vám jde o budoucnost knihovny, kde jste byli, když knihovna chrlila za peníze z rozpočtu tuny knih, které dnes za miliony korun   leží ve skladě? Kde jste byli, když Venca rozdával ze stejných peněz tučné honoráře vydavatelům a autorům skladových knih, že Václave Trantino? Zrovna ty jsi mezi ně patřil. Ty jsi navíc dostal i jinou podporu, jak se ukazuje nezaslouženou, však sám víš nejlíp.  Kde jste byli, když knihovna zaměstnávala tucty lidí, kteří nechtěli na vojnu a byli za korunu drahý? To bylo tedy v pořádku, když knihovna doslova a do písmene vyhazovala miliony oknem a zaměstnávala kdekoho, zpravidla na doporučení shora. To Vám nevadilo. Pak ale nechápu, proč jste se ozvali až teď? Navíc Venca byl v podstatě jenom bývalý hutník, řečí neznalý, na rozdíl od pana Kabíčka. V čem máte tedy problém? Knihovna dlouhá léta fungovala naprosto příšerným způsobem. Peníze se vyhazovaly vidlemi z oken. Proč Vás tedy rozčiluje to, že zaměstnankyně knihovny nerozdýchaly pana Kabíčka jako ředitele knihovny a vyhlásily mu válku. V čem tedy knihovna fungovala lépe než teď?

Jestli si dobře pamatuji, až pan Černý jako první věc udělal to, že utnul vydavatelskou činnost. Propustil řadu nadbytečných lidí, nejenom pana Petráně.     

O tom nikdo nemluví. Prostě udělal v knihovně pořádek a začal se chovat jako řádný hospodář. Teprve za jeho vedení začala knihovna systematicky a ekonomicky fungovat. Pan Kabíček následně zamezil mimo jiného toku peněz do kapsy vedoucích zaměstnanců knihovny. I tak mají nadstandardní platy. Dnes za to oba sklízí ovoce, protože každý dobrý skutek je potřeba po zásluze potrestat. Knihovna prostě konečně začala fungovat tak jak má, přestalo se utrácet a přestal se rozkrádat rozpočet knihovny. Viníci byli odstaveni a to dopadli ještě moc dobře. A v tom je ten problém.

    Jestli bych něco měl vedení radnice a knihovny vyčíst, pomyslně, protože na to nemám právo, tak to, proč pan Petráň dostal tučné odstupné a přitom většinu práce, za kterou byl štědře placen, zničil. Proč ještě zaměstnává zaměstnankyně, které donášejí smyšlené informace rádoby sdružením, aby mohly jejich prostřednictvím pranýřovat a urážet své nadřízené. Posílají na svého zaměstnavatele kontroly a úpěnlivě je přemlouvají, aby udělily zaměstnavateli pokutu.  Proč už vedení radnice a knihovny celou věc nekompromisně nevyřídí a neutne, např. soudní cestou pro hrubé urážky ze strany SOS Příbram, které se na celé kauze řádně přiživují? Jenom blázen si může myslet, že zřizovatel, tedy ten, kdo platí, nebude chod rozpočtové organizace kontrolovat a personálně obsazovat. Není náhodou zřizovatel za peníze, kterými disponuje, sakra odpovědný? Nejedná se náhodou v případě knihovny o prachsprostou šikanu ze strany podřízených? Pak by nemuselo dojít k takovým drzostem, že SOS Příbram bude prostřednictvím zaměstnankyň knihovny a jejich rodinných příslušníků nepřetržitě urážet vedení radnice a knihovny a pak jim ještě laskavě nabídne termín k diskuzi. To je neuvěřitelné. Vůbec nechápu, jak se může vedení radnice a knihovny nechat neustále urážet takovým způsobem.

    Na závěr bych chtěl uvést, že jsem byl velký kamarád Václava, který mi chybí. Pana Kabíčka znám osobně. Je to slušný a vzdělaný člověk, bohužel moc hodný. Přívrženec příbramské radnice spíše nejsem. Sám jsem si na vlastní kůži užil šikany až až, jako její bývalý zaměstnanec (ne za tohoto vedení), za druhé i mě nadzvedl způsob prodeje I. polikliniky v Příbrami.  Obecně se ale řadím mezi normální občany. To znamená, že vedle toho špatného vidím i to dobré. Vidím, jak Příbram vzkvétá, s určitými výhradami, ale vzkvétá. Mám pocit, že to dobré převažuje. Absolutně nechápu a neuznávám myšlení lidí, kterým se nezavděčíte za žádnou cenu. To je např. SOS Příbram či VV Příbram. Jejich činnost je založena na trpělivém čekání na kauzu, když nepřijde, tak si jí prostě vymyslí. Nevidí nic, jenom se ženou za senzací, kritikou, urážkami všeho druhu, zesměšňováním těch, kteří jim nevoní. Ale na druhou stranu, je tomu dobře, že si vytváří kariéru touto cestou. Rozumný člověk je musí nutně ignorovat a ví, koho nebude volit.

     Tímto jsem si dovolil vyjádřit svůj názor na dění v knihovně i něco navíc. Nemám potřebu oslovovat někoho otevřeným dopisem, nemám potřebu se zaštitovat jmény jiných, abych nabyl na síle. Z duše se mi to protiví a bral bych to jako projev podlosti. Mluvím zásadně jen a jen sám za sebe.                 Karel Urban - Příbram