Tato obecně prospěšná společnost vznikla v květnu 2012. Po získání vhodných prostor začala rekonstrukce dvou bytů. V září 2013 jsme slavnostně otevřeli Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček Přední Chlum, o. p. s. a velice rychle i přijali našeho prvního klienta. Postupně vznikl nový mladý tým složený z tet-vychovatelek, speciálních pedagogů, psychologa a sociální pracovnice.

Staráme se o děti malinké, ale i ty starší, a to až do jejich plnoletosti. Klienti mohou být přijati na vlastní žádost, žádost rodiče, OSPOD či rozhodnutím soudu. Naší péčí prošlo již 49 dětí. Je to málo nebo hodně? Pobyt totiž může trvat od několika hodin po několik měsíců.

Vedle provozování tohoto zařízení poskytujeme poradenství rodičům, dětem, pedagogům. Hledáme pěstouny, také jim poskytujeme poradenství, uzavíráme s nimi dohody, doprovázíme je. Pořádáme přednášky a kurzy.

Čeká nás 2. etapa rekonstrukce ambulance.

Bez podpory našich hlavních sponzorů, ale i drobných dárců bychom nemohli mnoho aktivit vůbec zrealizovat.

A s radostí sdělujeme, že dne 1. června 2016 ve 14 hodin slavnostně otvíráme dětské hřiště, které vzniklo díky projektu EPP (www.pomahejpohybem.cz).

Stavbu dětského hřiště pro Orlíček podpořila Nadace ČEZ.