Také v letošním roce se v našem městě prováděly opravy některých ulic. V Okružní ulici byla na začátku nainstalována dopravní značka „Parkoviště pro invalidu". Při zaparkování auta zde zůstal pruh vozovky široký 180 cm a tak byla značka odstraněna.
O pár metrů dále byla vybudována parkovací místa na pravé straně a částečně na levé. Bohužel, i zde zůstala šířka zbývající vozovky pouze 250 cm. Zeptal jsem se na městě a přišla odpověď, že ze zákona musí být šíře vozovky 3 metry. To znamená, že zde dochází k porušení zákona. Místa na pravé straně jsou zcela mimo silnici, nicméně jsou zajímavě řešena. Chybí zde sešikmené nájezdy a výjezdy, aby řidiči mohli plynule vjíždět a vyjíždět. I zde jsem vznesl dotaz na město, ale odpovědi jsem se nedočkal. Také vedle vchodu do školky vznikla částečná parkování. Uprostřed jednoho se ale nachází přístřešek pro kontejner. A tak tam žádné auto nezaparkuje.

O Ostravské ulici se před několika lety psalo poměrně hodně. Obyvatelé si stěžovali, že se parkuje na chodnících. I po rekonstrukci se na nich stále parkuje. Na jednom to, stejně jako před rekonstrukcí, je povoleno a na druhém není. Ale parkuje se na obou. Proč se zde prováděla rekonstrukce, když se nic nezměnilo?

Podobné je to i v ulici Boženy Němcové. Parkovací místa jsou nesmyslně sešikmena, ulicí mají problém projet auta se zásobováním. Musejí mimo vozovku do trávy. Stejné je to i v Okružní, kde popelářské auto musí z důvodu nevyhovující šířky vjet mimo zpevněný povrch.

V Kutnohorské ulici se dříve parkovalo na levé straně, nově je to na pravé. Řešení to ale není dobré. Jedoucí řidiči nemají vůbec přehled přes stojící auta, zda jim někdo nevběhne z domu přímo pod auto. A to je velmi nebezpečné.

Rekonstrukce v těchto ulicích ale přinesly velmi zásadní problém. Budovala se parkoviště a zcela se zapomnělo, že tu jsou také lidé. V ulicích Okružní, Ostravská, Boženy Němcové, Generála Kholla a Kutnohorská nedošlo k vybudování chodníků! Město Příbram zcela bez ostychu nechá chodit malé děti, maminky s kočárky a seniory po silnici! Občané musí uskakovat před auty. A jak to bude vypadat, když napadne sníh? Všichni se budou brodit sněhovou břečkou! V Kutnohorské místo parkování měl být chodník. Parkovací místa se měla vybudovat jinde. Ve vnitrobloku změnit podélné parkování na kolmé atd. Bohužel se to nestalo.
V těchto dnech se hodně mluví o bezpečnosti chodců v dopravě. Nově budou muset nosit reflexní prvky za tmy mimo obec a uvažuje se i povinnosti je nosit i v obcích. A Příbram nedělá nic pro bezpečnost svých občanů. Letošní rekonstrukce se vůbec nepovedly. Na město chodí stížnosti od občanů na provedené práce. Jsou to vlastně zcela vyhozené peníze!

Vladimír Srnka, Bezpečnostní a dopravní komise města Příbram