Mám malé děti, mám auto. Mám také ale tu výsadu, že mne ráno budí zpěvem, až křikem ptáci, večer lítají nad hlavou netopýři, vídám strakapouda, slyším teď v červnu bzučet lípy plné včel. V noci nás navštěvují exotické můry do oken. Za parných dnů mne lipový tunel chrání před smažením se na nezdravém slunci, za průtrže před deštěm. Když nemohu, jako někteří, emigrovat z centra města na jeho okraj či do přilehlých vísek, naprosto si výše popsaný stav užívám.

Čeho si neužívám v tomto městě je vykácené náměstí 17. listopadu, které teď připomíná nevadskou poušť a kde se děti a staří lidé zoufale ukrývají před žárem pod koruny oněch zbylých stromových torz či do přilehlých předzahrádek u kaváren. Vykácet dovede každý, komu dáte pilu. Zasadit, aby strom rostl a vyrostl, je kumšt. To se také musí po výsadbě zalévat, vědí voni ? Na to u II. polikliniky zapomněli a podle toho stromy vypadají. Ale zase asi došly evropské peníze, tak čekáme a nesázíme a nedokončujeme. Možná něco prodáme z majetku, aby bylo na sázení.

Neužívám si „holostreet „ v ul. Bří Čapků, kde auta parkující po jedné straně strkají čumák do chodníku. A zase, kde je v té ulici stín ? V létě listnáč stínem povzbudí, v zimě slunci nepřekáží. Ale pokud je tamějším obyvatelům takto lépe, přeji jim to.

Neužívám si nedokončené či nedotažené „revitalizace „ u kulturního domu, která přinesla nové lampy a lavičky, ale zanechala odporné jehličnaté křoví, nedbale ořezané pilou , plné smetí, kopřiv, ošuntěle zaplevelené korzo před hlavní budou Chápu, že tyto lezoucí útvary šetří TS sekání travních ploch, možná ale stejně poslouží asfaltové pole…Chce to zahradního architekta a ne muže od dopravky.

Několik slušných kroků se udělalo- prosvětlily se vnitřní dvory, upravil dvůr za „Kotlem „… Já ale nechci, abych ve své ulici přišel o bezpečný travní pás, chránící moje děti od silnice. Nechci přijít o pohled z okna / byť je mám obě na sever a mohl bych křičet, že mi stromy kradou světlo a já musím platit za elektriku / do zelených korun stromů, pod kterými jsem vyrůstal. Budu klidně dál objíždět ulici a hledat místo k parkování. Naši předci netušili, že každá druhá rodina bude mít 2 auta a každá první jedno. Budu klidně utírat žlutý pyl z oken bytu a kapoty auta. Neberte, mě osobně, ty lípy . Další mohou mít klidně jiný názor, upalovat a dehonestovat je za to nebudu.

Za evropskou dotaci mi opravte chodníky v této ulici, zvyšte podsyp, resp. podklad pod chodník tak, aby překryl kořeny stromů. Zrekonstruujte silnici, obrubníky, kanály, stávající parkoviště, využijte pustá místa za bývalou „četkou „ a budovou Diama. Vraťte herní prvky do jednotlivých bloků. Byli jste v Německu, viděli jste život ve dvoře. Revitalizace znamená obživení, vnesení života. To není jen o natřených fasádách. Odborně zkrattě koruny stromů, třeba každou třetí či druhou lípu proberte, skácejte , ale nechte mi „zelenou páteř „. S poškozenou páteří není kvalitní živo-bytí.
Nejsem ani křikloun, ani výtržník, ale nejsem ani tupá ovce, která mlčky přihlíží, jak kradou pastvu.

S. Vondrášek, Příbram VII, ul. 28. října