Někdo kvůli němu přišel o práci, někdo o svého přítele či příbuzného, ale určitým způsobem nás proradný virus z Číny poznamenal všechny. A i když se nám ho nakonec podaří zdolat, bude to za cenu velkých ztrát. Často i zbytečných, na bilancování je ovšem ještě příliš brzy.

Říká se, že po bitvě je každý generál a tato bitva ještě zdaleka neskončila. Přesto by si z ní vládní činitelé ještě v jejím průběhu měli vzít velké ponaučení, svoje chyby pokud možno neopakovat a vyvarovat se dalším.

Cena lidského životu je nevyčíslitelná a úkolem každé vlády by mělo být, aby o zdraví svých občanů co nejsvědomitěji pečovala. Je třeba si ale také uvědomit, že ani při sebevětším úsilí není možné zachránit životy nás všech.

Nejpřísnější opatření sice mohou omezit šíření koronaviru, je ovšem otázkou, kolik z dalších lidí zemře kvůli psychickému strádání, chudobě nebo zanedbání jiné nemoci. Každé opatření a jeho dopad by měly být pečlivě promyšleny.

Nyní se všechny zraky upínají na vakcínu. Ta by mohla být účinnou zbraní, alespoň tak to prezentuje nejen vláda, ale i mnozí odborníci. Spousta lidí jí ovšem moc nevěří, o čemž svědčí i komentáře Rakovničanů na sociálních sítích. Většina z nich očkování odmítá.

V následujících měsících bude důležité, abychom si zachovali zdravý rozum a chovali se k sobě ohleduplně. Aby každý z nás opustil od černých myšlenek a přestal se ohlížet zpět. Musíme doufat, že nový rok nebo alespoň jeho druhá část bude mnohem optimističtější. Naděje přece umírá poslední.