Připomenu, že v uplynulých letech město Příbram i řadu cenných objektů a pozemků získalo. A to zdarma, bezúplatným převodem. Například jsme od ministerstva průmyslu a obchodu získali budovu bývalého ředitelství Rudných dolů na náměstí TGM. Od státního podniku DIAMO město Příbram dostalo bezplatně tisíce metrů pozemků na Březohorském sídlišti. Od ministerstva obrany jsme získali tři objekty v bývalém velitelství 1. armády na Zdaboři. To je ale jen malý výčet přírůstků nemovitostí města Příbrami v posledních letech. Celkově Příbram vlastní majetek v hodnotě miliardy korun.

Spravovat tento majetek tak, aby sloužil občanům, a přitom nechátral, není jednoduché. Peněz na provoz města nikdy není nadbytek. A tak musíme se svým majetkem nakládat rozumně. A pokud je to nutné, majetek, který město nepotřebuje, prodat. Již dříve jsem uvedl hlavní důvody, proč se rada rozhodla navrhnout zastupitelstvu prodat budovy čp. 102 a 103.

- Všechny budovy v majetku města Příbram budou muset mít energetický audit. Objekty 102 a 103 bychom museli pro splnění podmínek kompletně rekonstruovat. Náklady na tuto rekonstrukci by si vyžádaly desítky milionů korun, které by město Příbram nemohlo využít na další důležité akce – na opravy ulic a chodníků, na výstavbu mateřské školy, na opravy škol, domů s pečovatelskou službou a další důležité akce.

- Nájemné vybírané v objektech nepokryje náklady ani na běžnou údržbu. Jednostranné zvyšování nájemného ze strany města až na tržní hodnotu v současné době nebylo možné.

- V objektu sídlí soukromí lékaři, kteří poskytují péči z velké části i mimopříbramským občanům. Město Příbram sníženým nájmem de facto dotuje obyvatele okolních měst a obcí.

- Vláda snižuje příjmy obcím změnami rozpočtového určení daní. Zodpovědnost za zvyšování daní přenáší na města a obce. (Například návrhy ministra financí na zvýšení daně z nemovitostí, či na zvýšení poplatku za svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu). Abychom se vyhnuli nutnosti zvyšovat daňovou zátěž občanů, musíme prodat některý městský majetek, který město nepotřebuje ke své činnosti.

Troufnu si tvrdit, že objekt, ve kterém sídlí soukromí lékaři, kteří na základě individuálně uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami poskytují placenou zdravotní péči pacientům, nemusí město vlastnit. Již v minulosti se v Příbrami prodali objekty, ve kterých mají své ordinace lékaři. Například byla privatizována 3. poliklinika, kterou za 31 milionů korun koupila od Středočeského kraje firma Ravak. Mimochodem, zájem o tento objekt měla i příbramská nemocnice. ta však byla ze soutěže vyřazena a tak 3. polikliniku v Příbrami koupila firma Ravak jako jediný účastník tendru.
Skončilo po privatizaci 3. polikliniky poskytování péče v tomto objektu? Nikoliv. Lékaři zde ordinují dále. Nový majitel objekty zrekonstruoval a uzavřel s lékaři nové nájemní smlouvy. Nájemné se zde, podle mých informací, platí daleko vyšší, než je tomu v 1. poliklinice. Očekávám, že po případném prodeji 1. polikliniky neskončí poskytování zdravotní péče ani v tomto objektu. Ať bude budovy vlastnit kdokoliv, nikam si je neodnese. Zůstanou v Příbrami. A jen špatný hospodář by vyháněl lukrativní nájemníky, kterými lékaři bezpochyby jsou. Chápu, že lékařům poskytujícím své služby v objektech 1. polikliniky se nechce odcházet z nájemního vztahu s městem, který je pro ně velmi příjemný. Rozumím i tomu, že lékaři se brání prodeji objektu tím, že organizují petici. To je naprosto legitimní úsilí, jak přesvědčit zastupitele, aby řádně zvážili všechny aspekty případného prodeje objektů 1. polikliniky.
Budovy čp. 102 a 103 ještě ale prodány nejsou. Stále patří městu. A je plně v kompetenci zastupitelů, aby rozhodli, jak město se svým majetkem naloží.

Tak, jako chápu legitimní snahu lékařů zajistit si co nejlepší podmínky k provozování své profese, tak je naopak pro mne naprosto nepřijatelná štvavá kampaň plná osobních útoků, nepravdivých spekulací a záměrných lží. Vedle bývalého předsedy Městského národního výboru (MěNV) Příbram Mgr. Jaroslava Hodrmenta tuto agitku vedou i politici především z řad strany Věci veřejné.

Výše zmíněný bývalý kooptovaný předseda MěNV Příbram mě bez jediného relevantního důkazu pouze na základě své vlastní spekulace obvinil nejen ze spojení s firmou, která podala ve výběrovém řízení na koupi I. polikliniky nejvyšší nabídku, ale i z jakéhosi napojení na ruskojazyčnou mafii. Navíc mí političtí odpůrci ke svým štvavým útokům na mne, mé rodinné příslušníky, přátele a spolupracovníky zneužívají i novinářské profese. Proti lžím, které o mně, mé rodině a mých přátelích po městě a v nejrůznějších internetových diskuzích roztrušují ti, kteří mne nedokázali porazit v čestném politickém souboji, se nelze nijak bránit. Je možné vyvracet spekulace, které jsou od začátku až do konce vylhané?

Mimochodem, docela by mne zajímalo, zda by se podobná kampaň odehrála, pokud by soutěž na koupi I. polikliniky dopadla jinak. Kdyby nejvyšší nabídku dala jiná, třeba příbramská firma. I v tomto případě by veřejnost byla strašena ruskojazyčnou mafií či koncem zdravotní péče v Příbrami? Jsem přesvědčen, že ne.

MVDr. Josef Řihák, starosta města Příbram