V jednom z příbramských periodik vyšel 18. září článek ohledně projednávání žádosti Sportovního klubu Spartak Příbram o finanční dotaci na základní údržbu areálu. V celém článku je podle prezidenta klubu Vladimíra Králíčka dost nepřesností, které mají napravit následující řádky.

Jsem ve vedení oddílu od roku 1999. Za těch 16 let se podařilo tento téměř zanikající oddíl zachránit a z areálu vytvořit velice moderní areál, který je chloubou města a je vysoce oceňován všemi návštěvníky. V areálu bylo jedno „travnaté" hřiště, škvárové hřiště a zcela zdevastovaná budova kabin. Dnešní stav – dvě travnatá hřiště s automatickou závlahou, jedno hřiště s umělým povrchem mezinárodních rozměrů včetně osvětlení, jedno pískové hřiště na beachfotbal (volejbal), budova s moderními kabinami, saunou, malou tělocvičnou, restaurace, klubovna, WC pro diváky, … V roce 1999 zde byla tři mládežnická mužstva – odhadem 50 dětí. Dnes je zde osm mládežnických mužstev a 200 dětí zde aktivně sportuje. Areál využívají místní školy, konají se zde turnaje. Určitě je důležité říci, že jsme při budování areálu nehleděli jen na zájmy oddílu, ale i na možnosti jej využít celospolečensky – v rámci budovy se podařilo vytvořit objekt, kde je celkem devět moderních bytů pro občany města Příbram.

Areál se podařilo vybudovat společným úsilím členů oddílu a financován byl jednak z vlastních zdrojů několika členů včetně mně, ze zdrojů od sponzorů, z městského rozpočtu města Příbram, z krajských peněz a z celostátních peněz z ministerstev. Ano je tady moderní areál. Tento areál je potřeba rozvíjet a zejména udržovat, aby se hodnota areálu udržela, investice nepřišly nazmar a aby sem ráda chodila sportovat příbramská mládež.

Klub vyvíjí dost velké úsilí, aby zabezpečil prostředky jak na činnost, tak i na údržbu a rozvoj areálu. Je potřeba obě věci oddělit – činnost a areál. Na činnost jsme dostali podporu od města v základní minimální výši a jsme za ni velice rádi. Přidali jsem k tomu vlastní prostředky a to nám umožnilo zabezpečit celoroční činnost mládeže na dost slušné úrovni. Děkuji zastupitelům i zde!
Je tady problematika údržby areálu. Na konci každého roku předkládáme radě a zastupitelům města náš kompletní rozpočet. Velice zhruba jde o částku 2 400 000 korun. Z toho jde na areál částka cca 
1 500 000 korun. Pro rok 2015 jsme požádali o 700 000 korun jako dotaci na areál. Větší část peněz do areálu bychom zabezpečili z vlastních zdrojů. Tento materiál jsme odevzdali Radě města Příbram v prosinci 2014! Osobně jsem jednal s panem starostou, s panem Dvořákem a dalšími z rady či zastupitelstva. K našemu překvapení jsme z rozpočtu města na rok 2015 nic nedostali. Jen příslib, že se tak stane v rámci sportovního grantu.

Spartak Příbram má majetek zhruba v částce 22 000 000 korun, což jsme řádně doložili. Nikdo s námi nejednal?! Na údržbu sportovišť ze sportovního grantu mělo jít 900 000 korun. Podle mých informací bylo šest žádostí o tyto peníze. Stalo se – Spartak Příbram nedostal z tohoto grantu ani korunu???!!! Byl vyřazen naprosto nesmyslně a v rozporu s pravidly! Za tím si stojím. Ihned jsem informoval pana starostu a další a očekával změnu na zastupitelstvu. Což se nestalo!
Takže jsme hospodařili a spravovali městský majetek za své peníze. Ano, existuje názor, že to tak má být, protože Spartak má smlouvu, která… která říká, že klub má areál udržovat v provozuschopném stavu! Což může být za velice málo peněz. Ale … pak areál spěje ke stavu jako byl v roce 1999.

Každý rok říkáme, že nemáme plně vlastní prostředky na údržbu a rozvoj areálu. Chceme naprosté minimum, v uplynulých letech jsme vždy našli u zastupitelstva pochopení (někdy to byl i boj) a částku na údržbu a rozvoj v řádu několika set tisíc jsme vždy získali! Vždy jsme poděkovali a svěřené prostředky efektivně využili!

Ano, je zde rok 2015 a město Příbram pracuje s omezenějšími prostředky než v minulosti. Nechci dělat rozbor, proč tomu tak je, byl jsem v zastupitelstvu, takže o tom dost i vím. V červenci 2015 jsme proto požádali o dotaci 350 000 korun, což je polovina naší původní představy potřeby. Seškrtali jsme některé věci, řešili je jinak a získali i jinou podporu. Očekávali jsme plné pochopení a vyřešení situace. Místo toho další boj a nepochopení. Proč se k tomu vyjadřovala sportovní komise (a ta nedoporučila dotaci a argumentovala určitým pochybením v členské základně – pane Strejci, my jsme žádali o podporu dotace na areál!!!!) taky nechápeme.

Vědělo se, že jsou zde prostředky ve výši asi 380 000 korun a ty by se daly použít v rámci rozpočtové změny. Asi bychom dostali méně než těch požadovaných 350 000, ale i s tím bychom si nějak poradili. Nedostali jsme nic a já osobně jsem tam stál téměř dvě hodiny a vysvětloval zcela základní věci, čelil naprosto nesmyslným atakům a argumentům. Jak jsem i opakovaně řekl zastupitelům: „Myslíte, že bych tu stál jako žebrák, kdybychom ty peníze měli nebo je dokázali sehnat jinak?"
Věc, která se dala vyřešit za pět minut – já věřím, že kladně v náš prospěch, se táhla téměř dvě hodiny a nevyřešila se. Já jsem „bojoval" (to válečné slovo nemám rád) za areál a majetek města, který i svými penězi udržuji a za 200 dětí, které zde sportují. Jiné možnosti nemám a jinou taktiku použít neumím. Je to málo?

Vladimír Králíček