Komentář pana Srnky (dnes Věci Veřejné, dříve SNK-ED a ještě dříve Sdružení CZ, NK) je plný neúplných informací a polopravd podtržených ze záměrně složených vět z různých článků a periodik, které jsou vytržené z kontextu a důkladně poskládané na podporu svého komentáře. Je to patrné už v úvodu jeho komentáře, kdy nesmyslně srovnává zrušení osadních výborů, které mimochodem navrhl opoziční zastupitel ing. Kareš (Příbramáci pro Příbram, dříve SNK-ED), se kterým pan Srnka působil v jedné straně v minulém volebním období, s perzekucí a zrušením skautského hnutí v sedmdesátých letech minulého století.

Dalším takovým záměrným zkreslením pravdy je od pana Srnky konstatování, že vedení města změnila názor na zrušení Osadních výborů po tom, co se tato zpráva cituji: „Donesla i na Smíchov do Zborovské ulice k panu hejtmanovi. Ten se tomuto „demokratickému“ kroku svého stranického kolegy velmi podivil. Vysvětlil mu, že to nebylo zrovna dobré rozhodnutí. Z toho pramení i výrazná změna názorů vedení města během několika dní.“ Opět se mýlíte, když se projednávalo a diskutovalo na zasedání zastupitelstva( dne 11.7.2011) a v klubech jednotlivých stran o zrušení Osadních výborů jasně se říkalo, že v případě jejich zrušení bude probíhat následné jednání o náhradě( například za komunikativní centra apod.) či znovu zřízení těchto OsV za jasně stanovených podmínek k čemuž následně došlo.

Dále ve svém komentáři pan Srnka píše: “Já jsem byl 10 let člen OsV Březové Hory. Ale proč to vadí? Zastupitel může být ve své funkci, klidně dvacet let, pokud ho občané zvolí a má jejich důvěru.“ Ano v tom se shodneme, když bude mít člen OsV důvěru občanů, nechť je členem jakoukoli dobu. Zastupitel pravidelně prochází řádnými komunálními volbami. Proto mě překvapuje, že napadáte ten fakt, aby členové nových osadních výborů byli nikoliv jmenováni jako doposud, ale řádně zvoleni svými spoluobčany v regulérních volbách.

Pan Srnka ve svém komentáři dále píše že:“ Původně neměl být OsV pouze na Březových Horách. Postupně nebyly povoleny Zdaboř, Sázky a Nová hospoda“ Opět se musím ohradit proti tomuto nepravdivému tvrzením, kterým zde záměrně dezinformuje veřejnost. Od začátku, kdy se jednalo v Radě města o návrhu na zřízení nových OsV , byli vypuštěni všechny městské části a počítalo se jen s přilehlými obcemi. Toto jsem i já sám psal a navrhoval 5.8.2011 na portálu přibram.cz z něhož cituji:“ V městských částech (Zdaboř, Březové Hory apod.) bych již osadní výbory nezřizoval, jelikož ve většině případů bydlí v těchto částech nějaký zastupitel. Povede to alespoň k tomu, že se budou občané přímo obracet na svoje zastupitele a budou je informovat přímo o svých problémech, a ne přes prostředníka.“ A právě toto se povedlo zrealizovat na Zdaboři, kde bydlím a kde se každý měsíc scházím na pravidelných schůzkách se členy Sdružení občanů a přátel Zdaboře, kde se společně snažíme řešit jejich požadavky a přání, které přenáším na starostu města MVDr. Josefa Řiháka a vedení města. Jsem rád, že jeden z jejich požadavků- přístřešek na zastávce u Lánských, byl už zdárně zrealizován.

Další z komentáře pana Srnky:“ Co se týká osad, například nejvzdálenější Jesenice a Bytíz, neumím si představit, jak velké požadavky a problémy budou s městem řešit. Jesenice má několik domů, vede tam jedna silnice s odbočkou na Háje. Podobné je to na Bytízu a v dalších obcích. Ve většině osad nejsou ani chodníky. Lazec má asi 20 metrů chodníků, Kozičín zhruba 50 metrů. Podobné to bude v Jeruzalémě, Zavržicích, Žežicích a na Brodě. Kolik metrů chodníků mají Březové Hory a Zdaboř?

Nejsem přesvědčen tak jako vy pane Srnka že, by zmíněné osady neměly své problémy. Víte i tam mají své nedostatky i zde by město mělo pomoci a řešit jejich požadavky, ne jenom na Březových Horách. Jeden z problémů jste už pospal i vy v některých osadách nemají ani chodníky. Myslíte si, že v těchto osadách nemají právo na zlepšení svého okolí a životního prostředí? Podle vás na to mají právo jen velké městské čtvrtě? Já si to nemyslím. Například Orlov dlouho trápí, že nemají zřízenou kanalizaci, která by se mohla v brzké době a to díky dotaci začít realizovat. Dokážu si představit, co problémů a omezení s sebou realizace stavby také přinese. Právě tam bude podle mého názoru funkce OsV, při koordinaci s městem a stavební firmou velice potřebná.

Pan Srnka (dnes Věci Veřejné, dříve SNK-ED a ještě dříve Sdružení CZ, NK) neustále přispívá do příbramských médií různými články, které neustále kritizují vše a všechny okolo něho, ale nenabízí žádné řešení problémů. Ono je daleko snazší, chodit s foťákem a fotografovat si například odlupující se fasádu, pokácené stromy při revitalizaci, rozestavěné náměstí a kritizovat. Je pohodlné znevažovat úsilí jiných a hledat za každou cenu chyby, na které mohu upozornit a tím se zviditelnit. Zvláště, když za nic nenesu zodpovědnost. Ale co čekat od příbramských Věcí veřejných které pan Srnka reprezentuje a kteří svoji aktivitu vždy zvyšují v období blížících se voleb.

Martin Poulíček