Dovolte mi, prosím, abych coby předseda Svazku obcí Podbrdského regionu reagoval na článek „Budou Padrtě Plzeňské?“, který byl zveřejněn v pátečním vydání Příbramského deníku a přiblížil tak občanům postoj starostů obcí Podbrdského regionu a Mikroregionu Třemšín k dané problematice.

Obávám se, že význam zmíněného článku, jehož autorem je Vít Kučera, je zavádějící a zbytečně straší nejen občana, ale i turistu ve smyslu parcelace a rozvoje území, které buď ve VÚ Brdy leží, nebo s ním sousedí. Pravdou je, že v tuto chvíli o parcelaci území nikdo oficiálně nehovoří, žádný konkrétní návrh, vyjma několika představ developerů nebo snah jednotlivců neexistuje.

Ostatně to potvrzují i výstupy ze setkání hejtmanů Středočeského a Plzeňského kraje se starosty obcí v obou krajích konaného dne 3. 8. 2011 na příbramské radnici, kde se mimo jiné zdůraznilo, že v tuto chvíli nemá cenu řešit parcelaci území, ale to, co se s ním stane a zda bude vůbec armádou opuštěno, případně jaké záměry s tímto územím armáda plánuje a co z toho pro kraje a obce vyplyne. V tuto chvíli odpověď na tuto otázku nikdo z nás nemá.

Právě proto oba naše Svazky usilují o to, aby armáda VÚ Brdy neopustila, protože se domníváme, že armáda je nejen nejlepším ochráncem Brd, ale krom jiného také důležitým partnerem našich obcí, což ostatně zaznělo i na setkání starostů dotčených obcí, které svolal starosta Příbrami Josef Řihák v červenci tohoto roku rovněž na příbramské radnici.

Samozřejmě že v případě, kdy armáda VÚ Brdy opustí, budeme všichni důsledně a společně trvat na tom, aby na daném území VÚ Brdy byla vyhlášena CHKO s co nejpřísnějším stupněm ochrany.

Současně mi dovolte upozornit také na to, že obce a zastupitelstva zde nejsou proto, aby budovaly lanový park nebo minizoo, nebo aby provozovaly balneo-penzion, jak uvádí autor článku. Myslím, že základním posláním zastupitelstev obcí je budování infrastrukturu v obcích, výstavba chodníků, komplexní řešení kanalizací a ČOV, oprava základních a mateřských škol a v neposlední řadě péče o bezpečnost a životní úroveň svých občanů. Je potřeba si uvědomit, že obce nejsou soukromými subjekty, které budou suplovat činnost podnikatelských aktivit. Kvůli tomu nás občané do našich funkcí nevolili a rozhodně nebudeme občanům vysvětlovat, proč z našich peněz provozujeme minizoo a platíme ošetřovatele zvěře, když horko-těžko sháníme peníze na údržbu zeleně a nemáme ani chodník, ale za to na silnici máme výtluky. Tím však nechci říct, že naše obce nestojí o rozumné podnikatelské aktivity, které povedou k rozvoji občanské vybavenosti a turistického ruchu. Ostatně i náš Svazek obcí realizoval Fabiánovu naučnou stezku bez ohledu na přístupnost VÚ Brdy, která je hojně využívána a podobný projekt funguje i ve Svazu obcí mikroregionu Třemšínsko, nicméně tyto projekty stejně nenahradí chybějící infrastrukturu.

Na závěr mi dovolte poprosit všechny o zdržení se podobných úvah ve smyslu článku „Budou Padrtě Plzeňské?“, neboť to zbytečně narušuje a komplikuje spolupráci mezi plzeňskými a příbramskými obcemi. Raději bychom měli napnout síly k tomu, ať armáda VÚ Brdy neopustí.

Ing. Martin Matuna, předseda Svazku obcí Podbrdského regionu