Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem z důvodů zvýšení dopravní zátěže, zvýšení emisního a imisního zatížení a rizika kontaminace spodních a povrchových vod. Rada Středočeského kraje dále uložila náměstkovi hejtmana Marku Semerádovi vydat pro Ministerstvo životního prostředí vyjádření územního samosprávného celku k dokumentaci záměru.

Jako středočeský krajský zastupitel potvrzuji, že na dnešním jednání došlo k odmítnutí hrozby nové, ekologicky značně kontroverzní těžby. Připomínali jsme vedení kraje, že případnou těžbou a úpravou kameniva na zmíněné haldě dojde k pravděpodobnému zvýšení nových nežádoucích částic, typově částic polétavého prachu, škodlivin emitovaných spalovacími motory těžební mechanizace a odvislé nákladní automobilové dopravy (oxidů dusíku, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, bonzo-a-pyrenu..). To stejné platí o možné hrozbě zvýšení radiace.

Nemluvě o potencionálních rizicích kontaminace povrchových a spodních vod. Upozorňoval jsem, že mnozí občané jsou zásobeni pitnou vodou ze svých studen a těžbou by došlo k jejich velmi pravděpodobnému znehodnocení a kontaminaci. Nemluvě o riziku znečištění vody z vrtů pod haldou, která zásobuje napouštění Fialovo a Nového rybníka, tedy míst koupání, sportu a kultury pro občany z Příbrami a širokého okolí. Těžební činností na haldě č.15 by rovněž došlo k velmi pravděpodobnému ekonomickému znehodnocení domů a pozemků v celé dotčené oblasti.

O to víc mě těší, že mohu všem dotčeným potvrdit, že Středočeský kraj celou problematickou těžbu odmítl a nyní je rozhodnutí na ministerstvu životního prostředí.

Josef Řihák