Tento plán, na kterém se podílely desítky odborníků, se připravoval více než rok. Je to také jakýsi názorový projekt, ve kterém mohli vyjádřit svůj postoj či přání občané města i podnikatelé. Zpětná reakce se získala od více než tří stovek obyvatel Příbrami a 51 podnikatelů. Připravovaný plán byl navíc minimálně dvakrát důkladně projednáván s širokou veřejností. Vládní koalice přesto nedoporučila schválit tento projekt, i když umožňoval, v případě nespokojenosti či nepřesnosti, jeho doplnění či částečné nebo výrazné obměnění.

Neschválení strategického plánu mne velice mrzí a dává to dosti špatný signál veřejnosti. Jejich práce a snaha totiž přichází absolutně vniveč. Zřejmě je to daň za to, že na tomto plánu spolupracovala i dřívější vládní koalice, která se poslední dobou čím dál tím více musí smiřovat s tím, že jejich práce bude shozena ze stolu či znevážena. Ostatně jistě si občané pamatují, jak vládní koalice zrušila projekty, na které již byly vyčleněny peníze či získány dotace. Pro příklad uvádím obnovu kamerového systému či zateplení některých budov.

Po nepřijetí tohoto strategického plánu si neustále kladu otázku, komu tento projekt, který by výrazně pomohl ve zvelebení města Příbram, vadil a vadí? Vždyť se jedná o nás všechny, o naše město… Na tuto otázku nám všem mohou odpovědět zřejmě pouze vládní zastupitelé, kteří tento projekt zcela potopili. Josef Řihák, zastupitel města Příbram