Na jeho nejbližším veřejném jednání bude požadovat vytvoření speciální pracovní skupiny odborníků, která by se touto kauzou podrobně zabývala.

„Každé z volebních uskupení, která tvoří zastupitelstvo města, by do skupiny nominovalo jednoho odborníka. Ti by pak prověřili technickou a provozní dokumentaci i oprávněnost fakturace vůči městu ze strany 1.SčV za poslední čtyři roky," vysvětlil Vladimír Král, lídr Šance pro Příbram. „Navrhneme, aby kontrola byla namátková u faktur vyšších, jak sto tisíc korun," dodal.

Šance pro Příbram považuje případ zatím konkrétními pracemi nedoložených nebo jen částečně doložených faktur za šest milionů korun ze strany 1.SčV za velmi závažný. A stejný názor má i velká většina příbramských zastupitelů. Ti proto také minulý měsíc neschválili jejich proplacení. Týkalo se to faktur za plošnou výměnu poklopů na kanalizačních šachtách, za havarijní opravy vodovodních a kanalizačních řadů a za údajné opravy na čističce odpadních vod.

„Podle našeho názoru nedělá 1.SčV správně, a v některých případech zřejmě ani vůbec, běžnou údržbu. Z toho plynoucí havárie pak platí ze svých kapes obyvatelé města," upozornil Vladimír Král. „Musí se proto například prověřit provozní dokumentace a návody výrobců zda nebyla ze strany 1.SčV porušena povinnost provádět pravidelnou údržbu," dodal.

Oprávněnost problematických faktur má podle rozhodnutí vedení města posoudit soudní znalec, na němž se shodne generální ředitel 1.SčV se starostou města. „Obáváme se ale trochu, aby nad důkladným prošetřením této kauzy nakonec nezvítězila pouze jejich společná snaha po smíru," podotkl Vladimír Král. Není taky jasné, jaké zadání soudní znalec dostane. „Bezpodmínečně nutné je prošetřit, jestli se 1.SčV stará o svěřený městský majetek správně a jestli si nejen loni na podzim, ale i v minulých letech skutečně fakturovala jenom to, co měla," dodal. Klub zastupitelů Šance pro Příbram

Kontakt:
Mgr. Vladimír Král
Šance pro Příbram