Vláda poslala školám metodiku, jak mají při návratu dětí v prvních deseti dnech postupovat. Nikdo z oslovených ředitelů v tom nevidí nějaký problém a všichni hlásí, že jsou dobře připraveni jak na testování, tak i na případné „odmítače“.

Děti, jejichž rodiče zamítnou testování, budou ve škole muset nosit roušku, nezazpívají si a na tělocvik také mohou zapomenout, píše metodika. Mezitím, co se na sociálních sítích zvedla nevole a začala se všemi směry skloňovat stigmatizace, na kterou upozorňují i psychologové, ředitelé škol jsou v klidu. Je to tím, že až na ojedinělé případy s testováním dětí rodiče nemají sebemenší problém, jak koneckonců shodně potvrdilo pět dotázaných škol v regionu. Dá se tedy očekávat, že v ostatních zařízeních to bude podobné.

Další věcí je, že se kolektivní ukazování prstem na školních chodbách také nejspíš nebude konat, protože neotestované děti na přání rodičů raději zůstanou doma na distanční výuce. V tomto případě jsou opět školy připraveny jim vyhovět.

Zde by to už ale mohl být problém, protože by děti měly především vyrůstat v kolektivu, na což upozornil Jaroslav Veverka, ředitel základní školy v Komárově. „Tyto děti prakticky ztratí všechny návyky, protože budou už skoro druhým rokem doma a budou vyřazeny ze školního prostředí, se kterým souvisí jak všechny radosti, tak i povinnosti. Dítě by do školy chtělo, ale máma si prostě postavila hlavu. A to mě osobně trochu trápí,“ řekl ředitel.

Takže v souvislosti s testováním a i s tím, že některé děti zítra do školy nenastoupí, i když půjde jen o jednotky případů, je celý křik kolem příšerné stigmatizace pouhou bouří ve sklenici vody. Vždyť jde koneckonců jenom o testování, které tu už bylo na jaře.