VOX POPULI VOX DEI

V současné době jsou desítky lidí zaměstnány přípravami na letní oslavy 800 let od první písemné zmínky o Příbrami. Přípravám se intenzivně věnují zaměstnanci úřadu, příslušníci státní policie, městští strážníci, hasiči, zástupci celé plejády občanských spolků a zapotřebí budou i stovky dobrovolníků z řad studenstva a občanů města Příbram. Ti všichni tvrdě pracují nad rámec svých běžných povinností a dělají to proto, že osud našeho města jim není lhostejný.

Neopomenutelnou skupinou v tomto snažení jsou sponzoři. Ti největší jsou ochotni vydat mnoha set tisícové částky. Nejen pro ně, ale i pro celou řadu místních firem jsou oslavy jedinečnou a neopakovatelnou příležitostí k prezentaci svého podnikání. Spolu s kolegy jsme absolvovali desítky sponzorských jednání a mohu říci, že nás velmi překvapil i patriotismus, který začíná narůstat.

Oslavy se skládají z mnoha akcí a měly by se stát vzpruhou nejen pro podnikání, ale především pro pocit všech občanů města, že Příbram není mrtvé město. Festival Novák 800 a hornické slavnosti, to budou skutečné vrcholy oslav, ovšem to o čem se zatím moc nemluví, to jsou programy pro děti a mládež. Interprety si žáci a studenti měli možnost formou ankety vybrat sami a je proto nadbytečné vyjadřovat se pohrdavě k jejich přání. V Příbrami budou díky osobní podpoře několika ministrů k vidění i další, naprosto unikátní programy, na které uvolnila značné prostředky armáda, policie ČR, HZS a další organizace.

Ne každý má na podobu slavností stejný pohled. Názory se různí, a to nejen co do velikosti a významu oslav, ale i co do jejich skladby. Do škatulky kuriozit řadím revoluční nápad bývalého starosty Josefa Vacka, který již dopředu považuje současnou podobu oslav za promarněnou příležitost a navrhuje, aby divadlo nově nastudovalo „Naše furianty", od čehož si patrně slibuje zemětřesení v cestovním ruchu. V třeskutosti myšlenek nezůstává až tolik pozadu ani zastupitel ing. Molnár, který se v televizním vysílání podivuje nad tím, že lístky na festival popových hvězd nejsou zadarmo. Pohostit z městských peněz půlku republiky by mu zřejmě připadalo přiměřené. Nicméně, já už politikům rozumím. Ono je to tak lákavé, nemít žádnou zodpovědnost a jen tak si vypouštět slova do éteru. Zvláště pak, když dané téma lze uchopit právě z opačného konce.

Myslím, že mnozí politici by měli více dělat, než-li mluvit a navíc, představte si to ticho, kdyby všichni mluvili jenom o tom, do čeho opravdu vidí. Kolik lidí by v takovém případě bylo nuceno „sklapnout" a přestat se vyjadřovat například na televizi Fonka, že? Jak jsem již řekl, příprav oslav se účastní v součtu doslova stovky lidí, a jejich snažení nemůže naštěstí pár malých kazisvětů nijak ovlivnit. V programu oslav si na své může přijít téměř každý, a o to tu jde.

Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami