Před několika dny prožívali obyvatelé České republiky ničivé povodně. Je to hrozné přijít o všechno. Je správné, že stát takovým postiženým poskytne pomoc.

Zároveň s povodněmi se projevila solidarita občanů pomáhat postiženým. Když začala klesat záplavová voda, lidé začali uklízet po povodni a sečítat škody, které jdou do miliard. Bylo však ještě oznámeno něco, co je mnohem větší katastrofou, než povodně.

Ústavní soud ohlásil: zákon o církevních restitucích je platný a nezvratitelný. Jediné, co vyškrtl Ústavní soud, je slovo spravedlivý. Když není něco spravedlivého, tak je to nespravedlivé. Ale ono se to prý týká toho, že nebude propláceno to, co již bylo vydáno. To je nejasností!!!

Nikdo není schopen, nebo spíše ochoten, vysvětlit, jak se dospělo k těm miliardám, které mají být církvím (církvi) vyplaceny. Podle čeho, podle jakého vzorce byly vypočteny.

Srovnejme to s vydáváním majetku vystěhovaných sedláků. Za vlastní stroje, které jim v padesátých letech byly zabrány, dostali většinou odepsaný traktor, který by jinak skončil v kovošrotu, za chovnou krávu dostali krávu, která už také dosloužila a čekaly by jí jatka, zchátralé budovy si museli restituenti většinou opravit sami.

Obyvatelé zadlužené České republiky musejí pracovat, aby se zaplatily úroky ze státního dluhu. Ke splácení dlužné částky nejsou peníze. Výše úroků z dlužného obnosu se určuje podle výše zadluženosti. Čím větší zadluženost, tím vyšší úroky! Obnos, úhradu škod povodněmi, které stát poskytne občanům, obcím, krajům, si musí stát vypůjčit. Na miliardy vyplacené církvím (církvi) si stát také musí vypůjčit. Tím se zvyšuje zadluženost a se zvyšující se zadlužeností se zvyšuje úroková sazba. Bratři v Kristu nám „pomáhají". Do nebe – neboť podle rčení se žádný bohatý nedostane do nebe. Jenom církev Baptistická odmítla nabízené miliony. Škoda, že těm miliardám neodolaly také ostatní nekatolické církve (jejich vedoucí činitelé). Potom by bylo jasné, o jaký obrovský majetek se jedná.

Bigotní katolíci s uspokojením říkají, že co bylo ukradeno, je navráceno. Ateisté tvrdí, že to je krádež století. Příslušníci nekatolických církví říkají, že to šlo udělat jinak. Třeba jak navrhoval Václav Klaus: z navráceného majetku vytvořit fond a z výnosu fondu platit potřeby církví. Nebo dary, které dají příslušníci své církvi, aby byly odečitatelné z daní dárce. Úspěšně se to provádí v Německu a Rakousku.

Už jsem o tom psal, ale musím to znovu připomenout, neboť ty dvě události považuji za dva mezníky v našich dějinách. Po bitvě na Bílé Hoře byl zabaven, ukraden rozsáhlý majetek po popravených českých pánech a emigrantech, kteří nechtěli uznat římská dogmata. Vytvoření Československa, čili obnovení Českého království s republikánských zřízením bylo odčinění Bílé Hory. Tenkrát se uvažovalo o napravení křivd po Bílé Hoře vrácením ukradeného majetku původním vlastníkům. Upustilo se od toho z důvodu, že by se původní vlastníci po tak dlouhé době těžko dohledávali. To by se zvládlo, ale nechtěly se páchat nové křivdy, neboť ten ukradený majetek mnohdy již vlastnili jiní vlastníci, kteří jej řádně zaplatili. Místo toho se provedla I. pozemková reforma, aby šlechta, která vlastnila obrovské latifundie zemědělského majetku, nemohla diktovat státu v oblasti zemědělství. Jednotlivým, šlechticům se ponechala taková výměra zemědělského majetku, aby byli schopni udržovat svoje sídla a ostatní jim byla proplacena v tržní ceně. Za sníženou cenu se prodával zemědělský majetek zaměstnancům šlechty a malorolníkům. Tím se z těchto lidí stali svobodní zemědělci, svobodní občané.

Čím to, že by se církevní restituce nemohly vyřešit jinak, tak nějak podobně jako za Prvé republiky? Neměli jsme na vedoucích místech lidi typu T. G. Masaryka a Antonína Švehly? Nebo bylo předem i toto nadiktováno?

Úsudek nechť si udělá každý sám. Asi osmdesát procent obyvatel České republiky považuje církevní restituce, tak jak byly uzákoněny, za nespravedlivé.

Teď ale už máme jinou aféru. Otřásá se vláda a K. Schwarzenberg a M. Kalousek jsou na koni. Jiří Kolář, Zbenice