Tímto krokem se zastupitelstvu podařilo, nesmazatelně se zapsat do dějin našeho města. Je to totiž poprvé, po asi 40 letech, co byla na základě vykonstruovaných a smyšlených důvodů, zrušena fungující organizace. Kolem roku 1970 zrušila KSČ na 20 let skautské hnutí. Také to byla výborně fungující organizace. 11. července 2011 byly zrušeny v Příbrami velmi dobře fungující Osadní výbory, též na základě nepravdivých skutečností. Je to o to smutnější, že se to stalo v demokratickém státě, a že za tím nestojí zástupci totalitní strany, ale dvou nejsilnějších demokratických stran, ODS a ČSSD.

Ale pojďme si připomenout alespoň nějaké skutečnosti kolem tohoto případu, které se neobjevily v tisku.

Zpravodaj MěÚ PB Kahan květen 2011, místostarosta Václav Černý, který měl na starosti OsV. Píše o jednání s výbory: "Schůzka byla vyloženě pracovní a věcná.“ Podle jeho názoru se výrazně zlepšila vzájemná komunikace.

Kahan červen 2011. Zvýšení počtu členů OsV Orlov ze 7 na 9. Starosta Řihák uvádí: "Důvodem pro požadované rozšíření počtu členů OsV Orlov je nárůst obyvatel v Orlově a pracovní vytížení současných členů."

Zastupitelstvo 11. července 2011: bod č. 18 změna členů OsV Sázky. Odhlašována výměna dvou členů. Výsledek hlasování: 23 zastupitelů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL
Bod č. 19 změna členů OsV Březové Hory. A po tomto bodě bylo vzápětí odhlasováno zrušení všech Osadních výborů.

Příbramský deník, středa 13. července 2011. Ze slov starosty Řiháka ke zrušení OsV vyjímám: „Osobně se domnívám, že jednání bylo spontánní. Ale pokud se udělal tento krok, musí se udělat další, který zajistí komunikaci mezi zastupitelstvem a osadami."

Týdeník Periskop 15. 7. 2011. Josef Řihák: "Osobně si myslím, že osadní výbory zřizované městy mají smysl. I v Příbrami by měly existovat."

Zrušení Osadních výborů v Příbrami se rychlostí blesku rozneslo celou českou kotlinou. Doneslo se i na Smíchov do Zborovské ulice k panu hejtmanovi. Ten se tomuto "demokratickému" kroku svého stranického kolegy velmi podivil. Vysvětlil mu, že to nebylo zrovna dobré rozhodnutí. Z toho pramení i výrazná změna názorů vedení města během několika dní.

Každý zastupitel před jmenováním skládá slib. Tam se říká, že bude rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí. Spontánní rozhodnutí, jak uvádí pan starosta, nemá v jednání zastupitelstva, co dělat. Jednání zastupitelů by mělo být dopředu promyšlené a připravené. Spontánně se může chovat mládež na diskotéce, a ne zastupitelstvo.

Proč byly Osadní výbory zrušeny? Jediný důvod je ten, že úředník chce mít klid. V žádném případě to nebyly důvody, o kterých se mluvilo. Že se nic nedělalo, že členy výborů jsou neúspěšní kandidáti do zastupitelstva, že neprobíhaly volby?! Jeden z posledních uváděných důvodů byl ten, že tam někteří byli 10 let. To je pravda. Já jsem byl 10 let člen OsV Březové Hory. Ale proč to vadí? Zastupitel může být ve své funkci, klidně dvacet let, pokud ho občané zvolí a má jejich důvěru. A to nemluvím o Parlamentu a Senátu. Třeba pan starosta Řihák byl 6 let v Parlamentu, je 4 roky v senátu a ještě 2 roky tam bude. To je v pořádku? Úředníci zřejmě nechtějí, aby za nimi někdo chodil s požadavky nebo s upozorněním, co je v jeho městské části v nepořádku. Často se stávalo, že na úřednících bylo vidět, že nejsou zrovna nadšeni z požadavků členů OsV.

Nové Osadní výbory vzniknou pouze v obcí kolem Příbrami. Zdůvodnění tohoto kroku je zlepšení komunikace mezi městem a obcemi. Původně neměl být OsV pouze na Březových Horách. Postupně nebyly povoleny Zdaboř, Sázky a Nová hospoda. Proč i občané městských čtvrtí si nemohou založit svůj výbor, když mají chuť se scházet a řešit problémy své čtvrti? Co se týká osad, například nejvzdálenější Jesenice a Bytíz, neumím si představit, jak velké požadavky a problémy budou s městem řešit. Jesenice má několik domů, vede tam jedna silnice s odbočkou na Háje. Podobné je to na Bytízu a v dalších obcích. Troufnu si tvrdit, že málokdo ví, kde vůbec Jesenice leží, a to včetně zastupitelů. Ve většině osad nejsou ani chodníky. Lazec má asi 20 metrů chodníků, Kozičín zhruba 50 metrů. Podobné to bude v Jeruzalémě, Zavržicích, Žežicích a na Brodě. Kolik metrů chodníků mají Březové Hory a Zdaboř? Hodně kilometrů! A tím pádem, také hodně problémů. A to je právě ten důvod, proč v městských čtvrtích nejsou zřízeny OsV.

Volby do OsV budou 16. a 17. března. V pátek od 15.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Volební místnosti budou v příslušných obcích. Pouze Jesenice bude volit v Jeruzalémě, a Bytíz na Nové hospodě (bývalá AQUA). Aby volby byly platné, musí být účast voličů 30 %. Toto rozhodnutí zastupitelstva je velmi důležité! Proč vůbec někdo určuje hranici volební účasti? Jaký má k tomu důvod? Při jakýchkoliv volbách žádná hranice neexistuje. Proč jen do Osadních výborů v Příbrami? Souhlasil bych s touto hranicí, pokud by byla stanovena i v ostatních volbách. Jen pro zajímavost. V roce 2008 byly volby do Senátu ČR. Ve volebním obvodu číslo 18 byl zvolen senátorem Josef Řihák, starosta Příbrami. K volbám přišlo v tomto obvodě 29,7 % voličů. V celé republice přišlo k volbám 29,85 % voličů. Co by asi říkali senátoři, kdyby nebyli zvoleni kvůli hranici 30%?

Další nepochopitelná věc je, že když někdo odstoupí z OsV, budou doplňkové volby. Když odstoupí zastupitel, automaticky postupuje na jeho místo další v pořadí. Vezměme případ, že odejde jeden člen z tříčlenného OsV. Budou rozhodovat dva zbývající členové? Co ale bude, když odstoupí dva členové? To bude rozhodovat jeden? Nebo se bude čekat na další volby?

Ale jsou tu i další nejasné otázky. Kdo bude ve volebních komisích, kde a kdo bude výsledky počítat, kolik to bude stát, kdo volby zaplatí, co bude, když se nezúčastní 30 % voličů?

Připadá mi, že všechny tyto nevyjasněné otázky, o kterých se zmiňuji, mají pouze jeden účel. Nemít žádné osadní výbory, nebo čím méně, tím lépe. Ale třeba se mýlím. Dozvíme se to v březnu.

Vladimír Srnka, Březové Hory