V roce 2015 naše škola SOŠ a SOU Dubno měla možnost využít dotace pro žáky na zahraniční poznávací pobyt ve Velké Británii. Je to velká zkušenost pro nás hovořit v anglickém jazyce v jiné zemi. Pro mnohé z nás to byla jedna z velkých příležitostí vidět „jiný kus světa".

Odjezd byl 13. prosince 2015 v 12:30 hodin z Příbrami, přejeli jsme přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais-Dover a dojeli do Londýna. Navštívili jsme v celodenním výletu Parlament, Downing Street, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square, Piccadily Circus, Covent Garden. Po celodenní náročné prohlídce Londýna jsme byli odvezeni k rodinám, u kterých jsme bydleli. Musím zdůraznit, že náhradní rodina byla skvělá a velmi sympatická – matka Monic, otec Cavin a syn Aaron byli velmi hodní a pohostinní.

Každý večer jsme ochutnali typický anglický chod, například fish and chips. Následující den byla výuka v rozmezí 09:00–18:00 hodin. Středa – nejzajímavější den pro mne – krásná prohlídka Greenwich – nultý poledník, National Maritime Museum. Pátý den následovala prohlídka Canterbury, osobní volno a návrat k rodinám do Londýna. Poslední den byl program v Londýně Tower of London, krásná a romantická procházka po jižním břehu, osobní volno a odjezd na trajekt a zpět do České republiky.

Rád bych tímto poděkoval kantorkám za velkou ochotu a vůli absolvovat tento krásný zájezd do Londýna s námi. Byla to pro nás žáky velká zkušenost hovořit v anglickém jazyce v jiné zemi a získat mnoho nezapomenutelných zážitků.

Vojtěch Varga, účastník pobytu