Na Orlíku eviduje Státní plavební správa dvě kolize plavidel. Naštěstí se však obešly bez zranění; došlo pouze k hmotným škodám. Slapská přehrada se pak stala dějištěm pěti drobnějších incidentů řazených do kategorie plavebních nehod.

Nic vážného se nestalo ani v jediném případě; i zde zůstalo jen u materiálních škod. Maléry se zde stávaly na kotvištích – šlo o střet malého plavidla s vyvázaným plavidlem, poškození laku či vázacího lana.

Vzájemnému soužití lidí na plavidlech a těch, kteří se chtějí vykoupat, napomohlo obnovení oblastí vymezených pro koupání, kam plavidla nesmějí vplouvat (což se na Orlíku i na Slapech osvědčilo už loni). Vymezené prostory se vyznačují na vodní ploše žlutými bójemi, jež na břehu ještě doplňují signální znaky zakazující proplutí.

K nejběžnějším odhaleným přestupkům patří podobně jako na silnici překročení dovolené rychlosti (na vodě se jedná o nerespektování značení povolujícího plavbu jen ve výtlačném režimu); stejně jako na silnici se vyskytnou také případy řízení pod vlivem alkoholu. Někdy je odhaleno i nerespektování zákazu vplutí.

Vedle nedostatků v dokumentech či poznávacích znacích na plavidlech pak patří k častěji zjištěným pochybením také nesprávné vyvázání nebo porušení zákazu stání plavidla – což lze z pohledu řidičů připodobnit k nesprávnému parkování.