U nehody malého letadla se to příliš neliší od bouračky auta: hlavní je zajistit, aby nezajiskřily elektrické obvody. Postarali se také o unikající kapaliny.

Událost zmapovala i policie – hlavní úlohu při vyšetřování by však měl sehrát Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Právě od jeho týmu se očekává, že objasní příčinu havárie a všechny její okolnosti.

Laický pohled na místo se zhodnocením celistvosti stroje napovídá, že k maléru zřejmě došlo při pokusu o nouzové přistání. To ostatně potvrzují i prvotní získaná svědectví.