„Barbora je velký sportovní talent. Aktivně se věnuje fotbalu a hokeji, ale umí téměř s každým sportovním náčiním, které vezme do ruky,“ nebyla překvapena hlavní pořadatelka Stanislavu Jelenová.

Reprezentantka Gymnázia a SOŠE Sedlčany, která bojovala mezi ročníky 2004, jako jediná během soutěže složené z pěti disciplín, zahrnující trojskok, hod medicinbalem, skok přes švihadlo, kliky a dribling s míčem, překonala hranici čtyř tisíc bodů, když nasbírala celkem 4 166 bodů. Jen pro srovnání nejlepší výkon ze všech chlapců napříč všemi ročníky předvedl David Nováček z 1. ZŠ Sedlčany (2005), který nashromáždil dohromady 3 997 bodů. „Všichni zúčastnění se ale snažili podat co nejlepší výkon,“ ocenila Jelenová.

Kromě soutěže jednotlivců v kategoriích dívek a chlapců ročníků 2004 – 2009, se bojovalo i mezi smíšenými družstvy, kde se nejvíce dařilo 1. ZŠ Sedlčany, která zvítězila s počtem 20 155 bodů a zajistila si postup do krajského kola, kam ji jistě doprovodí ještě ZŠ Březové Hory Příbram, která skončila druhá s počtem 18 451.

Letos se koná jubilejní desátý ročník Odznaku všestrannosti, který založili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík s Romanem Šebrlem. Hlavním cílem je všestranný sportovní rozvoj dětí, ať už sportují pravidelně, ale mohou být zaměřené jednostranně, nebo dětí, které nesportují vůbec. Odznak všestrannosti je již čtvrtým rokem součástí Sazka Olympijského víceboje, společného projektu Sazky a Českého Olympijského výboru.