Kdy byl v Příbrami založen plavecký klub?
Plavecký klub funguje v Příbrami jako občanské sdružení již od roku 1990.

Dají se za ta léta vybrat a jmenovat někteří výjimeční závodníci?
Za svých dvacet čtyři let existence zaznamenal již mnoho úspěchů a vychoval řadu výborných plavců. Jako příklad můžeme uvést olympioniky v dálkovém plavání Rostislava Vítka a Janu Pechanovou, ale s plaváním u nás začínal třeba i bronzový olympionik z Athén – moderní pětibojař Libor Capalini.

Kolik členů má v současné době váš klub?
V příbramském plaveckém bazénu trénuje každý všední den až sto dvacet dětí Plaveckého klubu Příbram. V této souvislosti musím zmínit v poslední době často diskutovanou kvalitu vody a množství chlóru v příbramském bazénu. Od loňského listopadu, kdy se několikrát stalo, že došlo k překročení povoleného množství chlóru ve vodě, se po opatřeních, zavedených ředitelem SZM Holobradou, situace již neopakovala a kvalita vody je dobrá.

Trénují všichni společně nebo máte děti nějak rozdělené?
Plavci jsou rozdělení do družstev jednak podle věku a také podle výkonnosti. Všechny skupiny jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými trenéry.

Kolik let je dětem ve vašem nejmladším družstvu a jak často trénují?
Zde jsou děti ve věku od čtyř do šesti let a trénují dvakrát týdně jednu hodinu. S rostoucím věkem plavců se frekvence i délka tréninků navyšuje. Ti nejstarší trénují i dvakrát denně.

Jakým způsobem přijímáte nové členy?
Plavecký klub stále přijímá do svých řad nové děti od čtyř do osmi let. Pokud chcete, aby se i vaše dítě věnovalo plavání, přiveďte ho na bazén v kterýkoli všední den kromě středy od patnácti hodin. Třeba naváže na úspěchy našich nejúspěšnějších plavců!