Už víte, co se před nehodou stalo?
Ze sledovací jednotky GPS ONI systému lze pouze vyčíst, že poslední známá rychlost vozidla byla 125 km/h.

Kdo v takovýchto případech rozhoduje, zda se pojede dál nebo bude rally zrušena?
O tom, zda se pojede dál, vydává oficiální rozhodnutí ředitel rally na základě rozhodnutí ředitelství rally.

Mají v rozhodování své slovo i samotní jezdci?
Samozřejmě mají v tomto slovo i samotní jezdci. Byli všichni dotázáni nejen činovníkem pro styk se soutěžícími, ale bylo provedeno i shromáždění s ředitelem rally. Stanovisko jezdců bylo rozhodující pro rozhodnutí ředitele rally.

Jaké z tohoto průběhu soutěže plynou pro vás povinnosti?
Je stanoven přesný postup v Národních sportovních řádech 2013 Federace automobilového sportu pro všechny rozhodující činovníky při rally při takovéto mimořádné události. Pořadatel nad rámec svých povinností nechal událost zdokumentovat i orgány Police ČR.

Byla to první smrtelná nehoda v historii příbramské rally? Já si na žádnou nevzpomínám…
Ani já si žádnou podobnou událost nevybavuji.