Kdo bude podle vás největším favoritem na prvenství?
Určitě Jan Kopecký a Pavel Dresler, čerství mistři Evropy. Přeji však Vencovi Pechovi, aby Honzu co nejvíce potrápil.

Jakou rychlostní zkoušku máte nejraději, které divácké místo byste doporučil?
Nejraději mám RZ 5/7 Sedlčany. Velmi atraktivní bude divácké místo 2 na RZ 2 Milín – Bohostice.

Budete mít čas jít se také podívat na průběh soutěže?
Určitě ne. Z titulu funkce ředitele musím být po celou dobu rally na dispečinku. To je takový mozek celé rally, kam se scházejí všechny informace z tratě a zároveň se celá rally odtud řídí. Závodní vozy si však nenechám ujít na slavnostním představení posádek v pátek od 18 hodin na náměstí T. G. Masaryka. A samozřejmě mám i hezkou povinnost, a to předávat poháry vítězům na cílové rampě.

O kolik náročnější je organizace soutěže ve chvíli, kdy se zde pojede i v rámci Deutsche Rally Serie?
Musím přiznat, že jsme si slibovali od zařazení DRS do naší rally větší účast německých posádek. Ale pro diváky se jedná o velice zajímavé startovní pole. Myslím, že kromě problémů s jazykovou barierou žádné jiné nároky účast jezdců z DRS nepřináší.

Jak vybíráte termín pro konání soutěže? Máte jich pár na výběr nebo je to čistě na vás?
Termín soutěže se vybírá velmi složitě. Je to proces, který se vytváří několik měsíců ihned po skončení sezony. Základem sice je požadavek pořadatele na Federaci automobilového sportu Autoklubu ČR, ale nejdříve se musí zohlednit termíny závodů v mistrovství světa, pak evropských soutěží a nakonec se licituje s kalendářem mezinárodního mistrovství ČR, v kombinaci s jednodenními sprintrally. Příbram má tu výhodu, že říjnový termín je už tradiční, přesto jsme se nevyhnuli střetu s termínem soutěže mistrovství světa ve Francii.

K čemu všemu musíte přihlédnout při výběru trati jednotlivých RZ?
Odpověď na tuto otázku znamená vyjmenovat mravenčí půlroční práci celého organizačního výboru. Je to vlastně úplný základ přípravy rally. Každoročně je složitější atraktivní trať pro posádky i diváky připravit. Musí se totiž zohlednit nejen připomínky obecních úřadů a obyvatel, ale i kvalita silničního povrchu, různá omezení spojená s ochranou přírody, podmínky vlastníků komunikací a přilehlých pozemků, a při tom zachování technického rázu rychlostní zkoušky a především dodržení bezpečnosti tratě pro posádky.

Dokážete spočítat všechny lidi, kteří se budou podílet na organizaci a průběhu 35. Ročníku Enteria Rally Příbram?
Všechny pořadatele máme samozřejmě spočteny. Především proto, že procházejí školeními na zajištění bezpečnosti na rychlostních zkouškách, jsou vybaveni potřebnými pomůckami a dokumenty a dostávají informace o přípravě soutěže. Kromě pořadatelů na rychlostních zkouškách zajišťují hladký průběh soutěže i pořadatelé v servisu, na slavnostním představení posádek, v přeskupeních a v tankovacích zónách. Nesmím zapomenout na záchranné složky – lékaře, zdravotníky, záchranný systém ASR, výběrčí a bezpečnostní službu, hasiče a policii. K tomu musím ještě připočíst všechny delegované činovníky – časoměřiče, technické komisaře, sportovní komisaře a celé ředitelství rally. Celkový počet tak snadno přesáhne číslo osm set obětavých a ochotných lidí, podílejících se na chodu tak velké akce, jakou Mezinárodní mistrovství České republiky v rally je. Věřím, že všichni tito vyjmenovaní, ve spojení s uvědomělými a slušnými diváky, dokáží připravit soutěž s hladkým průběhem na vysoké sportovní úrovni a že si všichni společně mistrovskou jízdu posádek užijeme.