Sedm let se sportovní kluby radují a vzápětí hned zase zlobí. Ohledně začátku stavby vždy přijde slib a nedaleký termín. Čas uplyne, na slib se zapomene a hala nikde.

Příbramský deník začal sledovat tuto “hru na pravdu“ na začátku roku 2008.

Od záměru postavit halu, s nímž přišel starosta Ivan Fuksa v roce 2004, se čekalo na vypracování projektové dokumentace a vystavení stavebního povolení. Pak přišla na řadu přetahovaná o určení ceny, za níž byly tyto dokumenty prodány městem Příbram investorovi, tedy Středočeskému kraji.
Když už se obě strany domluvily, přišlo na řadu čekání na zařazení do Plánu investic. Ani to však už tři roky po sobě ještě samotnou stavbu nezajistilo. Vždy byl nějaký důvod tento projekt z plánu vyjmout. Naposledy údajně celosvětová krize.

A dnes?

Je tu nový impuls. Už zase.

Tentokrát zástupci Středočeského kraje představili ředitelství Integrované střední školy HPOS Příbram hned čtyři projekty tělocvičen, které mají připravené. Prý stačí jen jeden vybrat.

Není bez zajímavosti, že ani jeden není dle toho původního, na jehož výrobu, ocenění, následné odkoupení a realizaci se šest let čekalo.

A vyšly by i na víc peněz.

Jen jedna z variant se původní verzi přibližuje. Počítá s hlavním hřištěm o velikosti 40x20 metrů a výškou stropu 12,5 metru. V tom případě by se zde daly hrát mistrovské zápasy nejvyšších českých i mezinárodních soutěží v basketbalu, florbalu, futsalu, volejbalu a dalších sportech. Součástí haly by měla být na jedné delší straně i tribuna pro 420 sedících diváků.

Dalšími variantami jsou podstatně skromnější haly s hřišti o velikosti 28x15 metrů nebo 18x9 metrů. Tyto haly by určitě uspokojily potřeby okolních středních škol. Pro sportovní kluby by však byly téměř nepoužitelné.

Město Příbram by si určitě novou velkou sportovní halu zasloužilo.

V současnosti mohou sportovní oddíly a kluby využívat jen halu Aquaparku, kde se však při rekonstrukci v roce 2005 jaksi zapomnělo myslet na dostatečné rozměry hřiště a nebo halu ZŠ Březové Hory, v níž rovněž není dostatečně velké hřiště, aby se zde daly hrát vyšší mistrovské soutěže.

Uvidíme, zda se tentokrát opravdu hala začne stavět nebo i tato bublina splaskne, jako všechny předchozí.

Jak šel čas s (ne)stavbou sportovní haly:

22. ledna 2008:
„Vedení města nás informovalo, že by v dohledné době mělo být připraveno stavební rozhodnutí. Na jeho základě vypíše kraj veřejnou obchodní soutěž na dodavatele této stavby,“ řekl tiskový mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.
„Museli jsme se Středočeským krajem vyměnit pozemky, aby mohl kraj stavbu realizovat,“ řekl tiskový mluvčí města Příbram Jiří Kubík.
„Stavbu nové sportovní haly s radostí vítáme, jedinou mojí výhradou by byl fakt, že se stavbou se mohlo začít už dřív,“ dodala tenkrát ředitelka ISŠ HPOS Příbram Marcela Hodková.

26. června 2008:
„Obě strany se domluvily na ceně za dokumentaci, je zpracována smlouva o jejím předání Středočeskému kraji. Na začátku týdne jsme ji posílali na Městský úřad do Příbrami, čekáme na její podepsání, včera jsme jim posílali mail, ve kterém jsme je žádali o rychlou odpoveď,“ řekl nám tiskový mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.
„Smlouvu tu máme. Teď čekáme, až se nám vrátí z dovolené paní z právního oddělení. V průběhu příštího týdne bychom měli smlouvu podepsat a předat s dokumentací kraji,“ sdělil mluvčí příbramské radnice Jiří Kubík.

12. listopadu 2008:
„Tenkrát se jednalo opravdu o dost rozdílný projekt, než o kterém mluvíme nyní. V původním plánu bylo, že se v Příbrami postaví prostor pro výuku tělesné výchovy základních a středních škol. Ale postupně jsme se dostali až k ploše na mezinárodní házenou o rozměrech 22x44 metrů a se stropem osm metrů nad podlahou,“ řekl tiskový mluvčí Martin Kupka v době, kdy byla mezi Středočeským krajem a městem Příbram konečně domluvena částka za vypracování dokumentace a stavební povolení.

5. května 2009:
„Výstavba tělocvičny pro ISŠ Příbram byla zahrnuta do plánu investic Středočeského kraje v roce 2008, ale nebyla realizována. Nicméně byla opětovně zařazena do plánu roku 2009 a Zastupitelstvem kraje 13. března schválena její realizace v objemu 20 milionů korun. V současné době probíhá revize podkladů a je předpoklad, že výběrové řízení na dodavatele stavby bude vypsáno v průběhu měsíce května. Realizace by měla být zahájena začátkem druhého pololetí letošního roku,“ sdělila našemu Deníku Helena Frintová–Procházková z mediálního oddělení Středočeského kraje.

27. srpna 2010:
„Akce je zahrnuta v Plánu investic Středočeského kraje na rok 2010. Příslušný odbor krajského úřadu v současné době připravuje vyhlášení veřejné zakázky na tuto stavbu,“ napsal nám v e–mailové korespondenci PR a tiskový referent Odboru styku s médii a veřejností Středočeského kraje Jan Vtípil.