Sezonu zahájila schůzka zástupců týmů nejvyšší soutěže.

Předseda FAMK Michal Chyba zopakoval v rychlosti povinnosti pořadatelů, rozhodčích i hráčů. Například zakázal rozhodčím používat k měření času mobilní telefony a upozornil na povinnost vyplnit zápis o utkání ještě před úvodním hvizdem.

Nejdůležitějším bodem programu bylo hlasování o změně pravidla o střídání. Zástupci týmů rozhodli, že od jarní sezony se bude střídat „hokejově“, nemusí tedy být přerušená hra. Průběh střídání má jasně daná pravidla.

Poté následovala dlouhá diskuze ohledně hřišť - pro čtyři ligy zůstala jen tři, navíc jen jedno z nich je možné použít za každého počasí. Zástupci týmů se například ptali, proč příbramská malá kopaná za tak dlouhou dobu své existence ještě nemá vlastní plochu, jako tomu je v ostatních městech, například v Pardubicích, Brně nebo Jihlavě.

Závěr schůze patřil losování čísel pro dosazení jednotlivých týmů do připraveného rozlosování jarní sezony. Podle vytažených čísel bylo rozhodnuto, že v prvním kole se týmy utkají takto: Rychlý válec - ZZN Příbram, Brdský krávové - Delirium, Botafogo - Motor, Halucinace - Union, Walkers - Samson a Dirtecho - Knockout.

Po ukončení schůze následovalo školení rozhodčích, spojené s testem.

Další schůze budou vždy ve středu od 17 hodin v salonku restaurace KD Příbram.