Obě družstva si byla vědoma důležitosti zápasu, a tak většina pozic byla i po třech hodinách hry nejasná.

Kralupy – Příbram 4,5:3,5

Nejprve skončila partie na první šachovnici, kde se černými figurami bránil Petr Stluka. Bílý měl po zahájení dočasnou převahu pěšce, kterého Petr oblehl a chystal se ho dobýt a vyrovnat tím hry. Bohužel zvolil nesprávný postup a ztratil materiál. Partii pak už nezachránil – 1:0.

Na třetí desce se bránil černými Jiří Hlaváček. Po zahájení vznikla velmi ostrá a dvojsečná pozice. Pak se hra uklidnila a partie přešla do koncovky. Bílý usiloval o zisk výhody, ale nakonec přišel sám s nabídkou remízy, kterou Jiří přijal – 1,5:0,5.

Na druhé šachovnici měl bílé Pinc. Stál asi o trochu lépe, ale přepočítal se, nezhodnotil vznikající pozici dobře, a byl to černý, který ukořistil pěšce a stál výtečně. Ještě před časovou kontrolou uplatnil převahu k výhře a zvýšil už na 2,5:0,5.

Urputný boj pokračoval dál. Na páté desce nastoupil černými Trmal. Vyrovnal hry a postupně začal svého soupeře přehrávat. Přešel do výhodnější věžové koncovky a získal důležitého pěšce. Pak věže vyměnil a s přehledem vyhrál vzniklou pěšcovou koncovku – 2,5:1,5.

Na sedmé šachovnici bojoval černými Strejc. Zvolil aktivní způsob obrany a pomýšlel přitom i na zisk výhody. Bílý ale hrál dobře a pozice byla po celou dobu vyrovnaná. Nakonec oba soupeři podepsali nerozhodný výsledek, když vyčerpali všechny aktivní možnosti – 3:2.

Na osmé šachovnici měl bílé Pechoč. Ve střední hře vznikla pozice, která neměla daleko k vyrovnání, ale o výhru usilovali oba soupeři. Nakonec partie skončila remízou ve střelcové koncovce, když žádný z protivníků nenalezl cestu k výhře – 3,5:2,5.

Na čtvrté desce hrál bílými František Stluka. Po zahájení vznikla velmi ostrá pozice, do které černý ještě „přilil olej“ obětí kvality. František se ale zorientoval dobře a udržel materiální výhodu. Nakonec obětí vlastní dámy převedl partii do koncovky, v níž nemohl černý zabránit postupu bílého pěšce a jeho proměně v novou dámu. Černý se pak po několika zbytečných tazích vzdal. Vyrovnáno – 3,5:3,5!

Škoda, že v této chvíli stál již Zeman na šesté šachovnici na prohru, když se po nadějně rozehraném útoku v zahájení neodvážil razantně pokračovat. Soupeř se dokázal ubránit a získal do koncovky rozhodující materiální převahu.

Příbramská naděje na postup se rozplynula.

V posledním kole 3. dubna v 10 hodin nastoupí hráči Pyritu v Domě dětí a mládeže proti dosud vedoucímu družstvu Říčan.

JIŘÍ HLAVÁČEK