Až daleko za ním se bojovalo další příčky. Mezi 26 účastníky kategorie mužů byli nejlepšími zástupci Příbramska Václav a Jiří Kotlanovi (6. a 7. místo). Mezi deseti dorostenci se z Příbramských vedlo nejlépe Vítu Hanusovi, který skončil o jedinou setinu vteřiny za medailovými pozicemi čtvrtý