„Cílem turnaje je prohloubení vzájemné spolupráce účastníků, výměna zkušeností v neformální diskusi, navázání nových druhů spolupráce a vzájemné poznání jednotlivých účastníků. Cílovými skupinami jsou hasičský záchranný sbor, policie ČR, armáda, sbory dobrovolných hasičů, městská policie, místní samospráva, zdravotnictví a vězeňská služba. Hlavním smyslem projektu je podpora vzájemné spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek nejen na území města, ale i v jeho okolí,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák, pod jehož záštitou se turnaj koná.

Projekt vznikl na bázi zkušeností realizačního týmu, které vyplývají mimo jiné z řady již realizovaných aktivit a dlouhodobé spolupráce s dalšími městy a obcemi v regionu a partnerskými organizacemi.

Projekt navazuje na úspěšný první a druhý ročník turnaje, které byly pořádány v letech 2009 a 2010. Oba předchozí ročníky ukázaly, že možnost neformálního setkání, při kterém dochází ke vzájemné výměně zkušeností a diskusi, je cenným přínosem pro další vzájemnou spolupráci.

Hra bude probíhat na dvou hřištích, upravených pro malou kopanou. Mužstva budou rozdělena do dvou skupin, v nichž se bude hrát systémem každý s každým.

Přihlášena jsou tato mužstva: 13. dělostřelecká brigáda Jince, Sbor dobrovolných hasičů Příbram I a Březové Hory, Věznice Bytíz, Záchranná služba Středočeského kraje Příbram, Policie ČR Příbram, Městská policie Příbram, Oblastní nemocnice Příbram, Policie ČR Rakovník, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, 1.FK Příbram a Město Příbram.

Turnaj je podpořen z fondu hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha.