"Svět se neustále mění a vyvíjí. To co ještě loni stačilo, již nestačí. Přesně to se teď děje i na poli sportovních tříd.

Volejbalový svaz chystá jejich velkou reorganizaci. Všechny sportovní třídy v současné době procházejí vyhodnocováním jejich činnosti.

Zkoumá se, kolik hráčů ze sportovních tříd bylo předáno do vyššího článku řízené přípravy (SCM, extraliga, reprezentace), i jaké podmínky mají volejbalisté na školách. Jaká je spolupráce oddílu a vedení škol se sportovními třídami. Zkoumá se také, jak jednotlivé oddíly pracovaly se svěřenými financemi na přípravu sportovních tříd. Prověřuje se trenérský kádr jednotlivých škol.

Zatím není úplně jasný model příštího fungování sportovních tříd, ale již teď je jasné, že sportovní třídy na Základní škole pod Svatou Horou zůstanou.

Naopak je velká šance, že význam sportovních tříd v Příbrami vzroste. V naprosté většině vybraných kritérií patří totiž naše volejbalové třídy mezi nejlepší v této republice. Příbram by měla být hlavním centrem žákovského volejbalu ve Středočeském kraji.

Samozřejmě, že to vše je krásná věc. Ovšem to nejdůležitější zůstává.

Aby sportovní třídy překonaly své dosavadní úspěchy nebo je aspoň zachovaly na stávající úrovni, je třeba vhodných adeptů. Je to asi notoricky známé, protože obdobné články píši již dvacátý první rok (pozn. aut.: ve školním roce 2008/2009 uplyne dvacet let od zřízení první sportovní třídy – pro pamětníky jména jako Havrlík, Boula, Kozák). Přesto, informovanosti není nikdy dost.

Sportovní třídy začínají v šestém ročníku a mají v rozvrhu pět hodin tělesné výchovy týdně, zaměřené všeobecně na míčové hry. V průběhu školní docházky se pak poměr času věnovaného jednotlivým míčovým hrám mění ve prospěch volejbalu. Všechny sportovní třídy jezdí každý rok na lyže. Šesté a sedmé ročníky se na jaře účastní cyklistického kurzu na Šumavě. V osmé třídě jedou žáci na kurz plážového volejbalu a v deváté třídě absolvují vodácký kurz. Tyto kurzy již nepořádá škola, ale Školní sportovní klub při 1.ZŠ Příbram. Během školní docházky žáci absolvují výuku se stejným obsahem učiva jako třídy nesportovní.

Škola vychází vstříc i rodičům žáků třetích až pátých ročníků a zřizuje pro ně sportovní přípravky. Vždy jedna třída na prvním stupni má již sportovní charakter a zúčastňuje se všech sezonních činností – lyže, cyklistika. Tyto třídy mají též více hodin tělesné výchovy.

I do těchto tříd lze v průběhu školní docházky přestoupit.

Po stránce soutěžní a tedy volejbalu, má Příbram zvláště v chlapecké složce všechny nejvyšší soutěže mládeže a z Příbrami je také velice blízko k vrcholu každého sportovce - do reprezentace ČR. Jak chlapci, tak v poslední době i dívky, jsou v širších výběrech reprezentačních družstev. Známá jsou také jména reprezentantů, kteří vzešli ze sportovních tříd ZŠ pod Svatou Horou – např. O. Boula, F. Rejlek, V. Zach, T. Anděl, P. Havrlík a další."

Co musí rodič udělat, pokud by měl zájem o volejbalové sportovní třídy?

1/kontaktovat trenéry: Jiří Zach 604 209 620 nebo Petr Ročňák 602 309 689
2/ kontaktovat školu: tel. 318 401 151
3/ přijít na testování zájemců o sportovní třídy, které se konají každé pondělí a středu na Základní škole Pod Svatou Horou v čase 15.00 až 16.30 hod – tělocvičný úbor s sebou.
4/ kontaktovat jakéhokoliv trenéra na škole: Roman Ostrýž, Alice Škodná, Martin Riger,
Lucie Valíčková.