To, co se ještě před pár dny zdálo jako reálné, momentálně vypadá spíše jako utopie. „Zatím nemáme žádné zprávy o tom, jaké podmínky bychom museli splnit. To všechno je ve hvězdách, stejně jako, jestli závod vůbec bude moci proběhnout,“ říká Kotlan. „Přesto počítáme s možností, že závod v tomto plánovaném termínu proběhne, ačkoliv šance je nyní opravdu minimální,“ přiznává.

Pro sokolský sport by to byla další rána. „Už takhle má současná situace fatální dopady. S výjimkou krátkého úseku nebylo prakticky od září možné věnovat se prezenčně jakémukoliv cvičení,“ podotýká člen TJ Sokol Příbram.

Právě do září se datuje také poslední závod, kterým byl paradoxně právě loňský Memoriál Bedřicha Šupčíka – odložený z března. „Na podzim to bylo ještě velmi přívětivé. Z organizačního hlediska ani ne tak složité. Kdybychom mohli uspořádat v podobném režimu závod i tentokrát, bylo by to velmi pěkné, protože omezení nebyla drastická, dokonce snad mohli být i diváci,“ loví v paměti Kotlan.

Teď je, bohužel, situace jiná. Navíc od změněné doby trénují vyznavači sokolského sportu povětšinou pouze on-line formou. „Ta je ovšem dostačující pouze úzkou skupinu cvičenců. Například pro seniory a jejich zdravotní cvičení. Gymnastický trénink kvalitně v on-line formě dělat nejde,“ tvrdí Kotlan. „U některých hodin, u kterých byla možnost, a hlavně to dávalo smysl, jsme on-line trénink využili, případně jsme trénovali venku. I tam je to ale dosti omezené, zvlášť v posledních týdnech a měsících, kdy panovaly velmi nízké teploty,“ pokračuje.

Absence plnohodnotné přípravy tak představuje další problém. „Výkonnost závodníků by byla oproti zvyklostem z předchozích ročníků bezesporu slabší. Na druhou chuť a nadšení všech účastníků je obrovské,“ vnímá Kotlan.

Všechno je ale podmíněno rozvolněním opatření, která omezují sport. To je však momentálně téměř jistě nereálné. „I když by došlo k rozvolnění týden před závodem, tak už by to bylo dost nepříjemné. Pokud by navíc byly stanoveny určité nízké kvóty na počet účastníků, tak konání závodu rovněž nepřichází v úvahu,“ má jasno Jiří Kotlan.

Mnohem reálněji se proto aktuálně jeví konání závodu v náhradním termínu. Připravená záložní varianta počítá, že by se závod případně uskutečnil v červnu. „Věříme, že pokud by se závod nemohl uskutečnit dle původního plánu, tak v této době už jeho konání možné bude,“ dodává hlavní člen organizačního týmu tradičního závodu.