Vypsány jsou tři kategorie žen (do 35 let, 36 – 49 let a nad 50 let) a pět kategorií mužů (do 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a nad 70 let). Dále je kategorie žactva do 16 let.

Zvláštní kategorie je určena členům T.J. Sokol Komárov a komárovským občanům – o přeborníka a přebornici Komárova. Oproti předchozím rokům není tato kategorie určena jen pro komárovské „sokoly“, ale je rozšířena i o komárovské ženy a muže.

Ženy, muži nad 70 let, žactvo a „přeborník Komárova“ absolvují trasu v délce 3,8 km, muži běží dva okruhy, tj. 7,6 km.

Při prvním ročníku, kdy byly vypsány pouze dvě kategorie mužů a jedna kategorie žen, se běhu zúčastnilo 24 startujících (z toho jedna žena), v roce 2013 a 2015, kdy je celkem 11 kategorií, přes 130 běžců (z toho 35 žen). V uplynulých ročnících se na start celkem postavilo 2 154 běžců (z toho 392 žen a 1762 mužů).

Kromě veterána Jaroslava Vavřičky, který má na svém kontě nejvíce startů na tomto běhu, tratě proběhlo dalších 533 mužů a 155 žen s různou, ve většině případů několikanásobnou, účastí.

Další potřebné informace získáte ZDE, případně na telefonním čísle 728 876 858.

Olga Kleknerová