Sušenky a krekry z bio surovin pečou v Zemance už od roku 2006 a využití produktů ekologického zemědělství od počátku bylo pro majitele jasnou volbou. Posléze se přidalo využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpora environmentálních aktivit, jako jsou vzdělávání dětí o zdravém stravování a minimalizace odpadů.

Zemanka jako jedna z prvních českých firem přichází s Reportem udržitelnosti a strategií pro příštích pět let. Ten shrnuje dosavadní aktivity pekárny v oblasti udržitelnosti či mapuje využití zdrojů – od spotřeby energie a vody, přes původ surovin a tvorbu a recyklaci odpadů.

„Report také popisuje výpočet uhlíkové stopy a jmenuje certifikace, které jsme obdrželi. Je pro nás velice důležitý, protože dokládá, co vše už máme v Zemance za sebou. Za posledních 15 let toho nebylo málo,” řekl majitel provozovny Jan Zeman s tím, že by tímto krokem chtěl inspirovat další podnikatele.

Samotná strategie definuje osm hlavních cílů pro nejbližších pět let. Jde například o podporu růstu ekologického zemědělství v Česku a identifikaci původu minimálně u poloviny používaných surovin. Jedním z prioritních záměrů je postavit do roku 2027 první zcela udržitelnou biopekárnu v Evropě.

„Aktuálně pečeme v areálu bývalého zemědělského družstva v Oříkově. V plánech ale máme přestěhovat výrobu do nových prostor, které budou vybudovány plně na principech cirkulární ekonomiky. Budova bude efektivně využívat energie i vodu a umožní provozu maximálně omezit produkci odpadu,“ přiblížil plány majitel.

Než nová pekárna vznikne, v Zemance se mezitím zavázali postupně snižovat svoji spotřebu energií i ve stávající budově a nadále zpracovávat zbytkové suroviny z výroby od partnerů, jakými jsou Plzeňský Prazdroj, UGO nebo IKEA.

„Chceme, aby naše činnost měla co nejmenší zátěž pro okolí i životní prostředí obecně. Věřím, že když se budeme k přírodě chovat zodpovědně my sami, budeme také inspirací pro další podnikatele, kteří jsou na své cestě k udržitelnosti na začátku. O udržitelnost se snažíme už od našeho založení a prošli jsme si velkým vývojem. Věřím tedy, že další firmy bude zajímat, co máme dál v plánu,” komentuje Zeman.

Strategie tak obsahuje konkrétní měřitelné kroky, které začne Biopekárna Zemanka naplňovat už v následnících týdnech. „Nechceme se spokojit jenom s tím, že surovina má bio certifikaci. Určili jsme si, že chceme vědět, na kterém poli vyrostlo obilí, ze kterého se stane naše mouka, nebo kde se pasou krávy, které nám dávají máslo,” vysvětluje Zeman.

První kroky strategie tak Zemanka uskutečnila už letos na podzim, kdy zaměstnanci pekárny začali osobně navštěvovat zemědělce, kteří pekárně dodávají suroviny. Do konce roku také společnost připravila několik vzdělávacích aktivit pro děti ze Středočeského kraje s iniciativou Skutečně zdravá škola. Ty jsou součástí cílů v rozvoji regionu.