Státní podnik DIAMO vypsal minulý rok v létě veřejnou zakázku na postupnou demolici některých objektů. Staré budovy tak padají postupně k zemi a odstraňuje se ekologická zátěž. Co úpravnu rud nahradí a kdo ji odkoupí?

Již dříve o šestihektarový pozemek projevilo zájem město Příbram.  Podle informací, které byly uvedeny na webových stránkách bene.cz, mělo město v úmyslu přeměnit areál na Březových Horách na průmyslovou zónu nebo obytnou čtvrť. Nyní se mluví o vybudování parku.

„Uvažovaný lesopark vznikne ve spodní části bývalé úpravny rud. Projekt je již hotový a brzy se začne realizovat,“ potvrdil starosta Příbrami Josef Řihák.
Součástí zakázky, která se již rozběhla je odstranění stavby a starých budov, následná sanace areálu a úpravy po provedených demolicích.
Konec prací se odhaduje do dvou let a celá likvidace by měla stát asi 150 milionů korun.

Na serveru bene.cz se uvádí, že pozemek může DIAMO na město převést, až když se mu podaří odstranit starou ekologickou zátěž. Podnik se tak snaží vyřešit všechny legislativní podmínky bezúplatného převodu. Po vyčištění by se areál měl předat městu.

Státní podnik DIAMO již několikrát spolupracoval s Hornickým muzeem Příbram. Bylo to při vybudování expozice důlní techniky a také při zpřístupnění vodního kola v podzemí dolu Drkolnov.