„Jde o takzvanou inventuru pohledávek. Místo toho bude připravena na webových stránkách www.cssz.cz nová služba s názvem Informace o zaplacených zálohách na pojistném na důchodové pojištění OSVČ,“ upřesnil Ladislav Růžička, ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Příbrami.

Náhled na platby každého OSVČ bude možný pouze prostřednictvím datové schránky a dalších elektronických identit. V případě zastoupení je nutné vybraného zástupce řádně pověřit.

„Pokud za OSVČ vyřizuje a jedná jiná osoba, je nutné, aby klient podal k OSSZ pověření ke službám pro tuto osobu, nebo aby si prověřil již stávající plnou moc a aktualizoval ji o příslušné pravomoci,“ dodal ředitel.

Dotazy a další informace budou poskytnuty oddělením OSVČ Příbram telefonicky nebo při osobní návštěvě na telefonu 318 649 303.