Agronomové ale dodávají, že dva deštivé měsíce neznamenají, že by úroda byla třeba dvakrát větší, hovoří pouze o nárůstu v jednotkách procentech. V některých oblastech se zase obávají, aby deště nebylo příliš – ten by naopak mohl úrodě uškodit.

Agronom Josef Říha ze Zemědělského družstva Bohutín je opatrně optimistický. „Vláha, která přišla v květnu a červnu, zvýšila předpoklady, že by mohla být velice pěkná úroda obilovin,“ řekl. V současné době ale máme před žněmi, podotýká. „Neustále přeháňky to komplikují,“ podotkl sklizeň. Třebaže je v současné době těžké odhadnout, jak úroda dopadne, vypadá vše nadějně. „Až to bude doma, budeme vědět více. V současné době je těžko předesílat, jsou to jenom odhady,“ řekl.

Předseda Zemědělského družstva Pňovice Karel Daniel řekl, že letošní rok je z dlouhodobého hlediska normální, co se týká počasí. „Ne jako posledních šest let. Očekáváme lehce nadprůměrnou sklizeň, rozhodně ne třeba dvakrát lepší,“ uvedl Karel Daniel.

Souhlasí s tím, že častější přepršky by mohly mít negativní efekt. „Z tohoto hlediska to může mít takový vliv na kvalitu, že by se mohla zhoršovat,“ naznačil, co by se také mohlo stát. V současné době se však čeká, jak počasí dopadne – zda bude stále pršet, nebo naopak deště poleví.

Podle předsedy středočeských agrárníků Jaroslava Mikoláše zatím nelze odhadnout, jaká bude celková úroda. „Je to způsobeno lokálními rozdíly. Někde pršelo více, naopak například na severozápadě byly srážky minimální. Těžko lze tak nyní odhadovat celkovou úrodu.

Sklizeň řepky je na počátku, stejně tak se čeká na pšenici či ječmen. Na úrodě se ale určitě podepsaly dubnové mrazy a také hraboši. Oblasti od Prahy na sever a severozápad jsou jimi hodně zasažené. Jsou zde plochy i s třiceti dírami na metr čtvereční, výnos je tu pak zhruba jedna tuna z hektaru,“ přiblížil situaci Jaroslav Mikoláš.

Ve Středočeském kraji je celkem osázeno obilovinami necelých 254 tisíc hektarů, sklizená je úroda na ploše zhruba 7,6 procenta – tedy na 19 241 hektarech. Řepka se v letošním roce rozprostírá na ploše o výměře 86 675 hektarů, sklizeno je zatím z necelých 5 tisíců hektarů.

Sklizeň ve Středočeském kraji, stav k 20. červenci 2020

Porost Celkem ke sklizni (v hektarech) sklizeno (v hektarech)
Pšenice ozimá 165 703 998
Pšenice jarní 6 702 0
Ječmen ozimý 24 047 18 165
Žito 5 138 0
Oves 6 563 0
Tritikale 6 055 0
Obiloviny celkově 253 789 19 241
Řepka 86 675 4 955


Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR