Jednou ze široce diskutovaných témat, vzbuzující řadu otázek, je usnesení 2014/61/EU, podle něhož má mít v roce 2020 každá evropská domácnost možnost připojit se k internetu rychlostí alespoň 30 Mb/s. Více než polovina z domácností v Evropské unii pak má mít k dispozici více než 100 Mb/s. Evropská unie se rozhodla tento rozvoj internetu podpořit dotacemi, na Českou republiku pak připadá zhruba 14 mld. Kč.

Definice přístupu k internetu v ČR

Strategie českého státu, ale i související hospodářská soutěž a klíčové regulační otázky nejsou dosud pevně stanoveny ani vyřešeny. Metodickou, právní a další pomoc při investicích při zmíněném projektu NGA (Next Generation Access Networks), tedy přístup veškerých českých domácností k vysokorychlostnímu internetu, by měla Dial Telecomu poskytnout právě celoevropsky působící asociace European Communities Trade Mark Association (ECTA).

„Strategie pomoci EU a její dotace ohledně rozmístění přístupových bodů v rámci NGA je pro nás velmi zajímavé téma. Cítíme zde standardní napětí mezi doporučením EU a jednotlivými státními úřady, v případě ČR je to zejména ČTÚ," řekla k tomu Martina Setunská, marketingová manažerka společnosti Dial Telecom. „Dial Telecom si od členství v této organizaci slibuje především získání důležitých dat, stanovení správné strategie a výměnu zkušeností mezi členy ECTA napříč Evropou," dodala Martina Setunská.

Asociace ECTA primárně zkoumá nové návrhy zákonů a smluv jednotlivých členských zemí EU a vydává k nim odborná stanoviska a doporučení. Zároveň svým jménem následně dotazuje jednotlivé instituce a úřady, a to nejen na evropské úrovni, tedy Evropskou komisi, Evropský parlament, OHIM, WIPO, WTO a další, ale také úřady na úrovni jednotlivých států. Hájí tak i zájmy svých členů. Několikrát do roka pak pořádá konference svých členů, zpracovává regulační priority, akční plány pro členy asociace a pomoci s vývojem trhu členů v jednotlivých zemích.

„Společnost Dial Telecom jsme mezi našimi členy rádi přivítali. Jsme rádi, že můžeme propojit naše znalostní databáze, sdílet informace a zpracovaná shrnutí o klíčových regulačních otázkách, otázkách hospodářské soutěže v EU a jednotlivých zemích, které ovlivňují vývoj trhu a zejména pak v tomto případě i investice do evropského odvětví elektronických komunikací," řekl k tomu Marcus Benson, Director Operations asociace ECTA, která sídlí v Bruselu.

Dial Telecom jako člen nyní bude moci přispívat k ochraně evropského práva a ochranných známek, ale také k boji proti nekalé soutěži. A to zejména pomocí při harmonizaci vnitrostátních právních předpisů členských států EU, pomocí návrhů nařízení a směrnice Asociace, ochranou autorského zákona i ochraných známek, ale také znalostmi a postřehy z českého prostředí, zejména co se týká OHIM (The Office for Harmonization in the Internal Market). (rd, pr)