Kulturní dům v Březnici – 7. 3. od 9 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 hodin
Městský úřad Rožmitál – 5. 3. od 9 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 hodin
Společenské centrum Jince – 28. 2. od 12:00 do 16:00 hodin
Obecní úřad Hvožďany – 4. 3. od 12:00 do 16:00 hodin
Obecní úřad Kamýk nad Vltavou – 6. 3. od 12:00 do 16:00 hodin.

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněné daňové přiznání a získat informace k vyplňování tiskopisů. Z technických důvodů zde nelze provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. Můžete obdržet složenku pro případné zaplacení daně. K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně všech potřebných příloh a poučení k vyplnění daňového přiznání.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informační telefonní lince Územního pracoviště v Příbrami: 318 473 473. Provoz informační linky je v období od 1. března do 2. dubna je v pondělí a ve středu od 8 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14:00 hodin a v pátek od 8 do 13:30 hodin.

V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude budova Územního pracoviště v Příbrami otevřena v prodloužených úředních hodinách: 25. března až 29. března od 8 do 18:00 hod.
                               30. března od 8 do 12:00 hod.
                                 2. dubna od 8 do 18:00 hod.