Výsledek je nyní prověřován v běžném provozu – první zkušenosti ze „záběhu“ se jeví velmi příznivě – a pokud se osvědčí dlouhodobě, má naději na mnohem rozsáhlejší uplatnění. „Paralelně testujeme podobný systém i v jedné z poboček Gebrüder Weiss v Rakousku – a později se rozhodneme pro rychlejší a tím pádem i vhodnější program pro naše potřeby,“ vysvětlil Šindelář.

Signály, že by měl zájem o spolupráci, zaznamenal tým SIC již loni v červnu během mapování inovačního potenciálu ve středočeských firmách, vysvětlil business development manažer SIC Pavel Jovanovič. „Firma potřebovala inovovat svůj interní IT systém, aby bylo možné zjistit strukturu a původ zásilek v distribučním systému v reálném čase a znát poptávku po kapacitách s dostatečným předstihem,“ vysvětlil výchozí zadání. Zvláště informace o změnách proti běžnému stavu – ať už jde o náhlý pokles objemu zásilek, či jejich nárůst – jsou pro řízení chodu firmy a plánování provozu jejích vozidel velmi důležité.

Kdo se takového úkolu zhostí nejlíp? Odpověď hledal manažer SIC, který oslovil desítku vysokých škol a ústavů. „Z průzkumu vyšel nejlépe Ústav logistiky a managementu Fakulty dopravní ČVUT v Praze,“ připomněla za SIC Mirka Kremrová. „S jeho pomocí ke spolupráci přistoupil expert z Vysoké školy báňské v Ostravě Michal Douda. Jeho úkolem bylo vytvořit systém, který by Gebrüder Weiss umožnil v reálném čase zobrazit seznam zákazníků s počty jejich zásilek, odchylkou od jejich dlouhodobého průměru a míře požadavků na rozvoz,“ upřesnila Kremrová, jak se rodila spolupráce na výsledném řešení.

„Středočeské inovační centrum nám významně ušetřilo čas a úsilí při hledání toho správného partnera pro naše zadání,“ pochvaluje si ředitel Šindelář. A jeho zkušenost ze záběhu nového nástroje? „Funguje bez chyb,“ konstatoval.