Pracovníci podniku v roce 2019 vyrobili znovu přes 50 tisíc tun rafinovaného olova – téměř 54 tisíc tun surového olova – a jeho slitin. Pro ekologickou recyklaci bylo vykoupeno celkem přes 76 tisíc tun olověných odpadů, a to zejména olověných baterií.

„Hutníci vyrobili od roku 1311 do konce roku 2019, tedy za více než 708 let, celkem 1,98 milionu tun olova a necelých 5,272 tisíc tun stříbra ve všech příbramských hutích v historii zdejšího hutnictví. Jubilejní 2miliontou tunu olova bychom měli vyrobit letos na přelomu května a června 2020,“ sdělil Miroslav Jarolímek, marketingový manažer společnosti.