ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Žádat o poskytnutí půjček, které bude třeba splatit do 15. března 2024, by mělo být možné od příštího týdne do 30. června. Poslouží k tomu žádost registrovaná v internetové aplikaci, jež bude dostupná na adrese pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. S jejím spuštěním se počítá „v týdnu od 4. května“. Aplikaci již krajský úřad připravil; nyní prochází testováním.

Pro ty, jimž se dařilo

Základní podmínka pro získání bezúročné půjčky na zmírnění nepříznivých dopadů opatření souvisejících s bojem proti epidemii už splněna být musela: je jí bezproblémové podnikání v době, než opatření proti šíření koronaviru, jaká si nikdo dosud nedovedl představit, začala převracet ekonomiku naruby. Tak lze alespoň shrnout slova hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO).

„Žadatel musí být ke dni podání žádosti evidován v rejstříku živnostenského podnikání. Žadatel měl k datu 12. 3. 2020 alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. Nesmí u něj probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí,“ konstatovala. S tím, že sídlo podnikání musí být na území Středočeského kraje – a žadatel nesmí mít jako trvalé bydliště ohlášenou adresu obecního nebo městského úřadu.

Podmínkou poskytnutí peněz, kdy jedinou cestou je jejich zaslání na bankovní účet, je podepsání veřejnoprávní smlouvy žadatele s krajem – přičemž čerpána nemusí být celá padesátitisícová částka. První rok pak bude od splácení pauza; následující tři roky jsou pak vyhrazeny pro čtvrtletní splátky, a to rovněž v podobě bezhotovostních převodů.

Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), jehož kompetencí je oblast financí, upřesnil, že výše každé splátky dosahuje dvanáctiny poskytnuté částky. „První splátka musí být uhrazena k 15. červnu 2021. Poslední, splatná k 15. březnu 2024, musí být uhrazena v takové výši, aby byla splacena celá poskytnutá návratná finanční výpomoc,“ upřesnil.

Na půjčky si kraj půjčí

Hejtmanství, které plán na poskytování těchto půjček představilo jako první z krajů, již dříve oznámilo, že na půjčky živnostníkům chce mít připraveno 2,75 miliardy korun. Peníze hodlá zajistit formou krátkodobého překlenovacího úvěru od bank s výhodným úrokem.