„Skupina Pivovary Lobkowicz Group je nucena reagovat na déle než rok trvající pandemii covid-19 a skutečnost, že v České republice jsou již déle než pět měsíců nepřetržitě uzavřeny restaurační provozy a zařízení. Kompenzační programy vypsané vládou České republiky bohužel nejsou adekvátní ztrátám, které skupinu PLG díky přijatým epidemickým opatřením postihují. Akcionáři skupiny zajistili pro překlenutí krize financování přesahující 150 milionů korun, ale ani tyto prostředky neumožňují dlouhodobé provozování kvůli pandemii málo vytížených pivovarů skupiny,“ vysvětluje marketingová manažerka společnosti Pivovary Lobkowicz Group Martina Husková.

„Pivovar dočasně přerušuje svůj provoz k poslednímu březnu. „Jeho otevření bude skupina řešit až po překonání pandemie a nárůstu poptávky spojené s otevřením restauračních provozů,“ dodává ohledně nejasného výhledu Husková.

Pivo se ve Vysokém Chlumci začalo vařit už v 15. století, od roku 1474 byl pak pivovar součástí majetku rodu Lobkowiczů, kteří se na jeho chodu, s přerušením v dobách komunismu, podíleli až do roku 2008. V posledních letech jeho roční produkce činila několik desítek tisíc hektolitrů piva.

Nejde ale jen o zlatavý mok. „Pro Vysoký Chlumec bude případné uzavření pivovaru veliká ztráta. Pivovar je již po staletí neodmyslitelnou součástí městyse a jeho obyvatel. Vždy býval významným zaměstnavatelem místních obyvatel a není snad na Chlumci rodina, která by na pivovar neměla vazby,“ upozorňuje starosta městyse Vysoký Chlumec Jiří Svatek.

Strachuje se i o budoucí kvalitu zdejších výrobků: „Vévoda, Max a Démon nebudou při případném přesunu výroby jinam tím, čím jsou nyní, neb pivo dělá voda a ta je všude jiná. Uvařit pivo stejně v jiném pivovaru nebude jednoduché. Nezbývá nám než doufat, že se podaří najít dohody a výroba piva bude na Chlumci opět v dohledné době obnovena.“ Městys Vysoký Chlumec se chystá letos oslavit 555 let pivovarnictví v obci. Na léto pak plánuje výstavu, pamětní brožuru, trička a džbánky.

Na podporu pivovaru vznikla také petice. Její iniciátor Tomáš Bursík z Vysokého Chlumce pochází a ve znovuotevření pivovaru sice doufá, ale příliš nevěří: „Je obtížné si představit, že po (dočasném) uzavření pivovaru by se poslední generace pracovníků v této nepěkné a nejisté době vracela. Ale znovuotevření asi nevěří ani současný čínský majitel. Lidé budou mít jinou práci, aby uživili sebe a rodiny,“ predikuje.

„Piva Vévoda a Démon považuji za jedny z nejlepších. Jsou svázána s místní vodou, s místním prostředím. Nechci, aby dopadla, podobně jako další tradiční piva v rukou nadnárodních koncernů a vařila se jinde a v horší kvalitě,“ vysvětluje Bursík.

„Ale třeba si současný majitel uvědomí, že v téhle strašně těžké době, jsou i důležitější věci než peníze a zisk. A že i jeden místní podnik, se kterým se pořád může ztotožňovat hodně lidí, dává lidem práci, dává lidem naději. A ta by se jim brát neměla,“ dodává Tomáš Bursík. Petice je dostupná zde: https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-provozu-v-pivovaru-vysoky-chlumec.html. Na konci března ji chce její iniciátor předat majiteli pivovaru Vysoký Chlumec.

Podle dostupných informací chce skupina Lobkowicz, vlastněná čínskými investory, vařit pivo dosud vyráběné ve Vysokém Chlumci či Klášteře například v Protivíně, Jihlavě, Hlinsku či Černé Hoře.