„U mě ve firmě se třeba nošení roušek vůbec nedodržuje a s kolegou, který roušku nosí, jsme spíše pro smích. Majitel to neřeší a ani nám neposkytl žádné ochranné pomůcky,“ cituje jeden z podnětů starosta města Jan Konvalinka. Nicméně nechtěl být konkrétní, o jaký podnik se mělo jednat.

Vláda nařídila nošení roušek nebo jiných ochranných pomůcek na jakémkoliv místě, kde se lidé vzájemně potkávají. „Pokud se v nějaké firmě potkávají vzájemně zaměstnanci, je snad pochopitelné, že musí mít předepsanou ochranu úst a nosu. Udivuje mne lehkovážnost vedení takové firmy. I když zaměstnavatel nemůže poskytnout zaměstnancům ochranné pomůcky, protože je třeba nemá, může vymáhat to, aby se zaměstnanci chránili jinými způsoby,“ uvedl k problému starosta Jan Konvalinka.

„Víme, o které konkrétní firmy se jedná. Budou-li se stížnosti zaměstnanců opakovat, budeme nuceni jednat a přimět zaměstnavatele k větší kontrole svých zaměstnanců. Nenošení roušky je přestupek, za který může být jednotlivci uložena i finanční sankce,“ dodal.

Vedení města proto apeluje na místní firmy, aby dbaly na to, že jejich zaměstnanci nosí předepsané ochranné pomůcky, a to nejen v zájmu jich samotných, ale v zájmu celé společnosti. „Jedině zodpovědným přístupem a úzkostlivým dodržováním všech nařízení můžeme současnou situaci zvládnout ve zdraví a v bezpečí,“ připomíná příbramský starosta.

Online reportáž

Koronavirus v Česku