Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, je tu několik rad a varování od Hasičského záchranného sboru ČR.

Hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 až 10 centimetrů od plamene svíčky teplota přesahuje 200 stupňů Celsia, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky.

Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (například chvojím adventního věnce, ubrusem a podobně).

Svíčky má být umístěna v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně nemá být u oken do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, neměla by být ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.

Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, při hoření bez dozoru. Je třeba je zhasnout vždy, když není nikdo v dohledu nebo jdou obyvatelé spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.

Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená vonná aromalampa, u které hrozí vytečení hořlavin přímo na podložku. Je také třeba mít děti pod dohledem, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou.