Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Hasiči radí, jak předcházet úrazům a požárům

Příbram /FOTO/ - Tento týden příbramští dobrovolní hasiči vyjížděli na pomoc profesionálním kolegům ke třem událostem. Jednotka Březové Hory k požáru kůlny na Drkolnově a jednotka Příbram 1 k odstranění roje včel v Příbrami VII a k požáru popelnice v Ostravské ulici.

3.7.2010
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Skončil školní rok 2009/2010 a začaly pohodové prázdniny. Hasiči ale upozorňují, abychom nezapomněli na nebezpečí, která můžou přinést dny určené na odpočinek, zábavu s přáteli, výlety či sportování. Pro čtenáře Příbramského deníku připravili několik informací, které pomůžou předejít nejen případným požárům, zraněním, ale i nepříjemným zážitkům během letních dnů. Pojďme si proto s hasiči projít léto a letní radovánky krok po kroku z pohledu hasičů.

Odjíždíme na dovolenou

Letní čas pro mnohé znamená odjezd na chatu, chalupu, dovolenou a s tím spojené opuštění bytu nebo domu. Neměli bychom zapomenout zkontrolovat, zda jsou vypnuty elektrické spotřebiče - především žehlička, vařič, ale také televizor, počítač. Vyplatí se spotřebiče odpojit přímo z elektrických zásuvek, aby v případě úderu blesku nedošlo ke zničení majetku i následnému požáru. Nezapomeňte zkontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, uzavření plynu a zajištění oken.

Rozhodně se vyplatí domluvit se například se sousedy nebo příbuznými, aby váš byt nebo dům občas zkontrolovali a nechat u nich klíče, pro případ nějaké události. Hasiči v případě nutného zásahu nebudou muset volit násilný vstup. Rozhodně nechte například u sousedů adresu vašeho dočasného pobytu a kontakt na vás.

Dopravní nehoda

Při dlouhé cestě za dobrodružstvím si dobře naplánujte trasu a rozvrhněte si jednotlivé přestávky, aby nedošlo k únavě, která může způsobit mikrospánek a následnou dopravní nehodu. V případě, že hrozí bouřky, silný vítr, popřípadě přívalové deště, zjistěte si průjezdnost vaší trasy. Také mnohé cestující postihne dopravní nehoda, ať už jako přímého účastníka nebo jako svědka. Můžete také z důvodu dopravní nehody uvíznout v koloně. Při čekání na zprůjezdnění komunikace, zaparkujte tak, aby byl zajištěn průjezd záchranářům.

Před cestou si zkontrolujte vybavení vašeho auta, technický stav, lékárničku a nepodceňujte ani nákup přenosného hasicího přístroje. Nikdy nevíte, kdy ho budete potřebovat!

Letní bouřky, blesky a silný vítr

Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud je předpovídán výskyt bouřek. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem.

Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).

Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.

Sjíždění řek a koupání

Stále více oblíbené vodáctví s sebou přináší ale také určitou přípravu, aby se z radosti ze zdolávání vodních toků nestal boj o život. Zjistěte si, zvláště v době vysokých srážek, zda sjíždění řeky není nebezpečné. Zbytečně neriskujte, mnohdy jsou místa, kde může na řece dojít k nebezpečí, pro záchranáře obtížně přístupná a může se stát, že pomoc nepřijde okamžitě.

Všímejte si okolí, abyste v případě volání záchranářů mohli co nejpřesněji určit místo, kde se nacházíte. Pamatujte, že říční kilometry se počítají od soutoku k prameni.

Dávejte si pozor při pohybu v blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí zranění při nárazech do předmětů pod hladinou, uvíznutí a utonutí ve víru.

Skákání do neznámé vody rozhodně nedoporučujeme. Nejdříve si zjistěte hloubku vody a rozhodně nepodceňujte své síly - skákání ze skal, stromů, z jiných výšek do vody. Nebezpečné je koupání v noci, kdy může dojít ke ztrátě orientace. Rozhodně se nekoupejte, jste-li pod vlivem alkoholu. Nekoupejte se v době bouřky, hrozí úraz bleskem tedy elektrickým proudem.

Posezení u ohýnku, ale pozor, aby z toho nebyl požár!

Čas dovolených u vody, na chatě nebo v kempu je příležitostí k posezení u ohýnku. Ale musíte dbát pravidel bezpečnosti, aby se oheň nevymkl kontrole. Zvolte si vhodné místo na ohniště, vzdálené nejméně 50 metrů od kraje lesa a dostatečně vzdálené od budov a předmětů, které by mohly od ohně chytit a způsobit požár. Nerozdělávejte oheň na místech se vzrostlým porostem, na strništi, pod větvemi stromů, na suchém listí, v blízkosti stohů, seníků.

Létající jiskry a vítr může způsobit přenesení ohně na hořlavé porosty a způsobit požár. K zapálení ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako je benzín, líh atd. Špatnou manipulací a neopatrností se můžete polít a následně dojít k zapálení oděvu. Do blízkosti ohně si připravte nádobu s vodou, písek, hlínu, kameny. Oheň nenechávejte bez dozoru. Než od ohýnku odejdete, přesvědčete se, že je skutečně uhašen.

Lesní požáry

Vysoké letní teploty, menší množství srážek a hlavně zvýšený pohyb turistů v lesním prostředí nebo jeho blízkosti, jsou každoročně příčinou lesních požárů. Nedbalost turistů při rozdělávání ohně, odhazování nedopalků cigaret. V létě hasiči likvidují nejen požáry lesů, ale také vysoký počet požárů přírodního porostu.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu a jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební vodou (vodu je třeba dopravovat na větší vzdálenosti apod.). Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné (požár se může šířit např. pod zemí) a podobné zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího počtu jednotek požární ochrany.

Grilování a plynové spotřebiče

Grilování je velice oblíbené jak u chatařů, v kempu, tak i na balkónech. Rozhodně grilování na balkóně nedoporučujeme. Když už se rozhodnete grilovat, zajistěte, aby gril byl stabilní, v případě převrácení hrozí popálení. Podobně jako s ohýnkem, dbejte bezpečnostních pravidel, aby nedošlo k zapálení hořlavých materiálů v okolí. Při použití plynových spotřebičů, například propanbutanový vařič, častá výbava vodáků a kempařů, dbejte zvýšené opatrnosti a v případě, že není vhodné počasí a rozhodnete si uvařit třeba ve stanu, počítejte s vysokým nebezpečím vzniku požáru stanu a dalších hořlavých materiálů, které může mít vážné následky!

Sklizeň obilí, zemědělská technika

Léto je čas sklizně obilí a hasiči každoročně vyjíždějí k mnoha požárům obilí a také k požárům zemědělské techniky. Častou příčinou těchto požárů je technická závada traktorů, kombajnů a další zemědělské techniky. Také dochází k požárům obilí od jisker, které vzniknou kamenem nebo jiným předmětem, který se dostane do kombajnu nebo jiné techniky. Zemědělci by měli techniku před vyjetím ke sklizni či jiné práci na poli důkladně zkontrolovat, opatřit si přenosný hasicí přístroj. K požáru obilí nebo suchého přírodního porostu může dojít také od odlétávajících jisker z výfuku automobilu.

Děti a prázdniny z pohledu hasičů

Bez školních povinností si děti užívají čas prázdnin na plno a mnohdy věnují volný čas činnostem, které často končí katastrofou. Hra dětí s otevřeným ohněm v blízkosti seníku či stohu nebo přímo u něj, pokusy s cigaretami nebo zábavní pyrotechnikou.

Na základě zákona o požární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (a všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich děti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše 25 000 korun A děti na táborech? Tábořiště jsou často u řek, potoků, rybníků, v lesích.

O děti se starají pracovníci tábora a provozovatel tábora a dalších zotavovacích akcí má povinnost nahlásit konání akce příslušné krajské hygienické stanici. Vzniklá databáze je k dispozici Hasičskému záchrannému sboru ČR a v případě hrozícího nebezpečí nebo již vzniklého nebezpečí jsou tábory s dětmi pomocí GPS souřadnic rychle dohledatelné.

Aktivní odpočinek na chatě, chalupě

Letní čas mnozí využívají k pobytu na chatě a chalupě, kde čas dovolené využívají k natírání plotu, zábradlí a nejrůznějších opravám, rekonstrukcím svého stavení, auta, atd. Při mnoha těchto činnostech lidé pracují s barvami, laky, benzínem, lihem, petrolejem a dalšími hořlavými kapalinami.

Manipulace s nimi, jejich skladování si žádá dodržování bezpečnostních rad, které jsou uvedeny na jednotlivých výrobcích. Připomínáme opatrnost při skladování - nevystavujte hořlavé kapaliny přímému slunci a tím vysokým teplotám, nepoužívejte v blízkosti těchto kapalin otevřený oheň. Vlivem vysokých teplot dochází k výraznému vypařování a tím k nebezpečí vzniku požáru.

Volání na tísňovou linku
V případě vzniku požáru, dopravní nehody nebo jiné závažné situace, kdy potřebujete pomoc hasičů, volejte tísňovou linku 150 nebo 112. V případě, že potřebujete pouze pomoc zdravotníků, volejte linku 155 a pokud potřebujete pouze policisty, zavolejte linku 158.

Dostanete- li se do situace, kdy si nejste jisti s číslem tísňové linky, zavolejte linku 112, operátoři vám pomohou. Aby pomoc byla rychlá a účinná, při volání na tísňovou linku uveďte, co se stalo, kde se to stalo, kolika osob se to týká, zda došlo ke zranění, uveďte další okolnosti, které pomohou záchranářům nejen co nejrychleji zasáhnout, ale také co nejúčinněji. Až vás operátor vyzve, teprve potom zavěšte.

Rozhodně nevolejte z legrace, záchranáři potom vyjíždějí zbytečně. Zlomyslná opakující se volání budou od 1. července 2010 výrazně trestána!

Pokud zavoláte omylem, operátorovi to zdůrazněte a zavěste. Jde o to, aby vás záchranáři nezačali vyhledávat v domnění, že jste třeba zraněni a v bezvědomí.

Jednotné evropské číslo tísňového volání platí v celé Evropské unii. Pro zajímavost uvádíme webové stránky čísla 112, které provozuje Evropská komise ec.europa.eu/112.

Hasiči města Příbram
Martin Poulíček, velitel jednotky Příbram 1

3.7.2010 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.

Krize krajské koalice dospěla na ostří nože. Silná slova mohou vystřídat činy

Na pěší pouť do Santiaga se příbramský cestovatel vydal loni.
5

K pouti do Sanatiága inspiroval Jindřicha Smítku filmový dokument

V Příbrami zazní hity z divadla Semafor

Příbram - Dvě legendy divadla Semafor Jiří Suchý a Jitka Molavcová vystoupí v příbramském divadle. V jejich podání zazní největší hity nejen autorské dvojice Suchý Šlitr, které stačily během své existence zlidovět. 

Sedlčany si vezmou úvěr na modernizaci autobusového nádraží

Sedlčany – Starosta Sedlčan Jiří Burian před časem avizoval, že na 16. října svolá zastupitele města. Hlavním bodem programu měla být modernizace autobusového nádraží tedy přestupního terminálu, konkrétně způsob financování. To se ale nestalo. 

Překročil osmdesátku, na kurtech bývá od jara do podzimu

Sedlčany - Zbyněk Jetel je nejstarším sedlčanským tenistou. Na kurtech Sokola Sedlčany nebo u tréninkové zdi ho můžeme vidět od jara do podzimu. Dokud to jen trochu počasí dovolí, věnuje se bílému sportu denně alespoň hodinu.

Příbramští ochránci koček hledají podporu a pomoc

Příbram – Spolek pro kočku pomáhá opuštěným a nalezeným kočkám ve městě už šest let. Jeho hlavní činností je jak péče o kočky a koťata žijící venku, tak o ty nalezené, nemocné či nějak zraněné. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení