Ani nasazení hasičů, kteří zasahovali v dýchací technice, už vysoké škodě nemohlo zabránit; dodávka při jejich příjezdu hořela jako pochodeň. Plameny poškodily také fasádu domu – a žár poznamenal rovněž několik dalších zaparkovaných aut, byť nestála v těsném sousedství.

Samotné plameny se podařilo poměrně rychle zlikvidovat s použitím vysokotlakého proudu vody a pěny. Okolnosti vzniku požáru zůstávají v šetření.